newspapers 3488857

Покани за пазарни консултации

Покана за пазарна консултация

Наименование: Доставка на течности за технически нужди в ОП
ОП1 - Доставка на екстракционен бензин
ОП2 - Доставка на спирт технически
ОП3 - Доставка на газ за осветление
ОП4 - Доставка на охлаждаща течност за металообработващи машини

Статус: Валидна до 24.03.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение16.03.2023 г.
Индикативно предложение16.03.2023 г.
Индикативно предложение16.03.2023 г.
Техническа спецификация16.03.2023 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: ВЕЦ „Тополница“ - Антисеизмично укрепване на Водовземна кула - оценка на риска

Статус: валидна до 04.05.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана16.03.2023 г.
Индикативно предложение16.03.2023 г.
Техническа спецификация16.03.2023 г.
съобщение03.04.2023 г.
Съобщение за повторно удължаване на срока за избор на изпълнител02.05.2023 г.
Индикативно предложение №105.05.2023 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: ВЕЦ "Ивайловград" - Ремонт релсов път на мостов кран 20 тона в дроселно помещение

Статус: валидна до 18.04.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана16.03.2023 г.
Индикативно предложение16.03.2023 г.
Техническа спецификация16.03.2023 г.
Съобщение03.04.2023 г.

Покана за индикативно предложение

Наименование: Доставка на материали за ремонт на намотки в ОП
ОП-1 Доставка на електроизолационни материали ниско напрежение
ОП2- Доставка на електроизолационни материали високо напрежение

Статус: Валидна до 24.03.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение15.03.2023 г.
Индикативно предложение15.03.2023 г.
Индикативно предложение15.03.2023 г.
Индикативно предложение15.03.2023 г.
Индикативно предложение15.03.2023 г.
Техническа спецификация15.03.2023 г.
Техническа спецификация15.03.2023 г.
Съобщение20.03.2023 г.

Пазарна консултация

Наименование: ВЕЦ „Цанков камък“ – „Обновяване на ултразвуковата дебитомерна система за защита на напорен тръбопровод, чрез доставка на цялостна модулна система, с включена настройка“

Статус: Краен срок за представяне на индикативни оферти до 21.03.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация14.03.2023 г.
Индикативно предложение14.03.2023 г.
Техническа спецификация14.03.2023 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Абонаментно и сервизно обслужване на Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)“

Статус: Удължен срок за представяне на индикативни предложения до 23.03.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация10.03.2023 г.
Индикативно предложение10.03.2023 г.
Техническа спецификация10.03.2023 г.
Разяснения17.03.2023 г.
Съобщение за удължаване на срок17.03.2023 г.

Покана за индикативно предложение

Наименование: Доставка на устройства за унищожаване на документи за нуждите на предприятие "Водноелектрически централи"

Статус: Валидна до 16.03.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение08.03.2023 г.
Индикативно предложение08.03.2023 г.
Индикативно предложение08.03.2023 г.
Техническа спецификация08.03.2023 г.

Покана за индикативно предложение

Наименование: Доставка на материали за ремонт на намотки в ОП
ОП1 - Доставка на електроизолационни материали ниско напрежение
ОП2 - Доставка на електроизолационни материали високо напрежение

Статус: Валидна до 17.03.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение08.03.2023 г.
Индикативно предложение ОП108.03.2023 г.
Индикативно предложение ОП108.03.2023 г.
Техническа спецификация08.03.2023 г.
Индикативно предложение ОП208.03.2023 г.
Индикативно предложение ОП208.03.2023 г.
Техническа спецификация08.03.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: „ВЕЦ "Въча І" - Вакуумен прекъсвач за извод „Бяга“ – 20 kV - доставка“

Статус: Активна до 14.03.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация07.03.2023 г.
Индикативно предложние - образец07.03.2023 г.
Техническа спецификация07.03.2023 г.
Индикативно предложение №131.03.2023 г.
Индикативно предложение №231.03.2023 г.
Индикативно предложение №331.03.2023 г.

Пазарна консултация

Наименование: „ПАВЕЦ „Белмекен“ – ЕМПС за аксиалните лагери на генератор и помпен агрегат – доставка на 4 комплекта /2 броя генераторни и 2 броя помпени/“

Статус: Удължен срок за представяне на индикативни оферти до 30.03.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация07.03.2023 г.
Техническа спецификация07.03.2023 г.
Индикативно предложение07.03.2023 г.
Съобщение за удължен срок21.03.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: Услуги за аварийно - смукателнии вентилационни системи и система за контрол на елегаз" в обособени позиции
Обособена позиция № 1 - "ЗРУ аварийно - смукателна вентилационна система и система за контрол на елегаз за ПАВЕЦ "Белмекен"

Статус: валидно до 10.03.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Техническа спецификация28.02.2023 г.
индикативно предложение 28.02.2023 г.
покана28.02.2023 г.

Покана за индикативно предложение

Наименование: Обслужване на ултразвукови разходомери в 2 ОП

Статус: Валидна до 08.03.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение28.02.2023 г.
Техническа спецификация28.02.2023 г.
Техническа спецификация28.02.2023 г.
Индикативно предложение 228.02.2023 г.
Индикативно предложение 128.02.2023 г.
Индикативно предложение 228.02.2023 г.
Индикативно предложение 128.02.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: "Доставка на дърва за горене и дървен материал"

Статус: валидна до 16:00 часа на 16.03.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана27.02.2023 г.
индикативно предложение ОП127.02.2023 г.
индикативно предложение ОП427.02.2023 г.
индикативно предложение ОП827.02.2023 г.
Техническа спецификация ОП 427.02.2023 г.
Техническа спецификация ОП 827.02.2023 г.
индикативно предложение ОП 127.02.2023 г.
съобщение10.03.2023 г.

покана за пазарна консултация

Наименование: "Извършване на периодични проверки на бутилките към въздушните дихателни апарати от нотифициран орган"

Статус: валидна до 02.03.2023г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана24.02.2023 г.
Техническа спецификация24.02.2023 г.
индикативно предложение 24.02.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: "ВЕЦ "Видима" - Входна портална врата и домофонна уредба с видеонаблюдение - доставка и монтаж"

Статус: валидна до 01.03.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана21.02.2023 г.
индикативно предложение21.02.2023 г.
Техническа спецификация21.02.2023 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: ВЕЦ Пещера Бариера към Главен вход тунел на ВЕЦ - доставка и монтаж

Статус: валидна до 09.03.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана20.02.2023 г.
Индикативно предложение20.02.2023 г.
Техническа спецификация20.02.2023 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: Проектиране, доставка и монтаж на система за контрол и сигнализация на газ СО2 – ПАВЕЦ „Белмекен”

Статус: валидна до 09.03.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана20.02.2023 г.
Индикативно предложение20.02.2023 г.
Техническа спецификация20.02.2023 г.
Чертеж 120.02.2023 г.
Чертеж 220.02.2023 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Доставка на телевизори за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“

Статус: Валидна до 21.02.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация17.02.2023 г.
Техническа спецификация17.02.2023 г.
Индикативно предложение17.02.2023 г.

покана за пазарна коснултация

Наименование: "Почистване на път-каналите от наноси, разтилане на инертни материали и валиране с лека изкопна техника, ВЕЦ "Видима"

Статус: валидна до 16:00 часа на 27.02.2023г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана17.02.2023 г.
Техническа спецификация17.02.2023 г.
индикативно предложение 17.02.2023 г.

покана за пазарна консултация

Наименование: „Абонаментно сервизно обслужване на аварийно смукателни вентилационни системи и системи за контрол и сигнализация на въглероден двуокис (СО2)“

Статус: валидна до 16:00 часа на 28.02.2023г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана17.02.2023 г.
индикативно предложение17.02.2023 г.
тс17.02.2023 г.
приложение 127.02.2023 г.
home bg
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на „бисквитки“.