newspapers 3488857

Покани за пазарни консултации

Пазарна консултация

Наименование: ВЕЦ „Сестримо“ – радиоуправление на повдигателно съоръжение в машинна зала с Q=250/32/5т (рег.№ ПЗ-ПУ-0154) и повдигателно съоръжение в шибърно помещение с Q=100/8т (рег.№ ПЗ-ПУ-0155) – доставка и монтаж

Статус: Краен срок за представяне на индикативни предложения 11.04.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация31.03.2023 г.
Индикативно предложение31.03.2023 г.
Техническа спецификация31.03.2023 г.
Чертеж № 35-16925 - Кран 250-32-5т - Разгъната ел. схема31.03.2023 г.
Чертеж № 35-29582 - Принципна ел. схема на ел. телфер 5т31.03.2023 г.
Ел. схема - Осветление кран 250/32/5т31.03.2023 г.
Чертеж № 35-19709 - Кран 100-8т - Триполюсна и принципна ел. схеми31.03.2023 г.
Ел. схема - Осветление кран 100/8т31.03.2023 г.

покана за пазарна консултация

Наименование: „Доставка на оборудване за химическа лаборатория“ в обособени позиции
Обособена позиция 1: „Доставка на автоматичен апарат за определяне на пламна температура по метода на Кливланд за химическа лаборатория“
Обособена позиция 2: „Доставка на флуидконтролер за химическа лаборатория“
Обособена позиция 3: „Доставка на високоефективен течен хроматограф”
Обособена позиция 4: „Доставка на спектрометър с индуктивно свързана плазма”

Статус: валидна до 16:00 часа на 17.04.2023г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
индикативно предложение ОП130.03.2023 г.
индикативно предложение ОП230.03.2023 г.
индикативно предложение ОП330.03.2023 г.
индикативно предложение ОП430.03.2023 г.
покана30.03.2023 г.
Техническа спецификация30.03.2023 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: „Доставка на фасадно рамково скеле за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“

Статус: валидна до 12.04.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана29.03.2023 г.
Индикативно предложение29.03.2023 г.
Техническа спецификация29.03.2023 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: „Доставка на 2бр. тръбно алуминиево скеле за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“

Статус: валидна до 12.04.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана29.03.2023 г.
Индикативно предложение29.03.2023 г.
Техническа спецификация29.03.2023 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Доставка на уплътнители за Предприятие „Водноелектрически централи” в обособени позиции“:
по Обособена позиция № 1 – „Доставка на уплътнители”;
по Обособена позиция № 2 – „ Доставка на гуменни шнурове”;
по Обособена позиция № 3 – „Доставка на шевронни уплътнения за сферичен шибър на ХГ1 и ХГ2 във ВЕЦ „Сестримо”;
по Обособена позиция № 4 – „Доставка на Уплътнители на работни дросел клапи на ХГ3 и ХГ4 във ВЕЦ "Студен кладенец”;
по Обособена позиция № 5 – „ Доставка на уплътнители за дросел клапи на ХГ1 и ХГ2 във ВЕЦ „Девин”.

Статус: Краен срок за представяне на индикативни предложения до 07.04.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация29.03.2023 г.
Индикативно предложение по обособена позиция № 129.03.2023 г.
Индикативно предложение по обособена позиция № 229.03.2023 г.
Индикативно предложение по обособена позиция № 329.03.2023 г.
Индикативно предложение по обособена позиция № 429.03.2023 г.
Индикативно предложение по обособена позиция № 529.03.2023 г.
Техническа спецификация29.03.2023 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Почистване на просеки от храсти и растителност за мрежи средно напрежение, собственост на Предприятие „Водноелектрически централи“

Статус: Краен срок за представяне на индикативни предложения 10.04.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация29.03.2023 г.
Индикативно предложение29.03.2023 г.
Техническа спецификация29.03.2023 г.

покана за пазарна консултация

Наименование: „Модернизация и пълна автоматизация за дистанционно управление на ВЕЦ“
Обособена позиция № 1: „Изграждане на единен оперативен център – проектиране, доставка, модернизация и въвеждане в експлоатация“
Обособена позиция № 2: „ВЕЦ "Левски" - Модернизация и пълна автоматизация за дистанционно управление на ВЕЦ“

Статус: валидна до 19.04.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана29.03.2023 г.
индикативно предложение ОП129.03.2023 г.
индикативно предложение ОП229.03.2023 г.
Техническа спецификация ОП229.03.2023 г.
Техническа спецификация ОП129.03.2023 г.
приложение 103.04.2023 г.
приложение 203.04.2023 г.
приложение 303.04.2023 г.
приложение 403.04.2023 г.
приложение 503.04.2023 г.
приложение 603.04.2023 г.
приложение 703.04.2023 г.
приложение 803.04.2023 г.
приложение 903.04.2023 г.
приложение 1003.04.2023 г.
приложение 1103.04.2023 г.
приложение 1203.04.2023 г.
приложение 1303.04.2023 г.
приложение 1403.04.2023 г.

покана за пазарна консултация

Наименование: „Зареждане с въздух под налягане на бутилките към въздушните дихателни апарати“

Статус: валидна до 16:00 часа на 04.04.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана28.03.2023 г.
индикативно предложение 28.03.2023 г.
Техническа спецификация28.03.2023 г.
списък на бутилките ВДА28.03.2023 г.

Пазарна консултация

Наименование: „ВЕЦ „Пещера“ – ново табло за управление на асансьор – проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация“

Статус: Удължен срок за представяне на индикативни оферти до 24.04.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация28.03.2023 г.
Индикативно предложение28.03.2023 г.
Техническа спецификация28.03.2023 г.
Съобщение13.04.2023 г.
Индикативно предложение от "Илси-Лифт" ООД17.08.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: „Доставка и монтаж на необслужваеми, оловно-киселинни акумулаторни батерии в 3 обособени позиции“
Обособена позиция 1 - Доставка и монтаж на необслужваеми, оловно-киселинни батерии 220VDC/100Ah за ВЕЦ „Цанков камък“ – 1 брой ; 110VDC/100Ah за ВЕЦ "Бял извор" - 1 брой, 24VDC/100Ah за ВЕЦ "Цанков камък" - 1 брой и ВЕЦ "Луковит" - 1 брой

Обособена позиция 2 – Доставка и монтаж на необслужваеми, оловно-киселинни батерии 220VDC/150Ah за ВЕЦ „Симеоново“ - 1 брой; 110VDC/150Ah за ВЕЦ "Видима"- 1 брой и 24VDC/150Ah за ВЕЦ „Троян 1“ – 1 брой

Обособена позиция 3 - Доставка и монтаж на необслужваема, оловно-киселинна батерия 220VDC/350Ah за ВЕЦ „Цанков камък“ – 2 броя

Статус: Краен срок за подаване на индикативни предложения: 16:00 часа на 04.04.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация27.03.2023 г.
Техническа спецификация27.03.2023 г.
Индикативно предложение по обособена позиция №127.03.2023 г.
Индикативно предложение по обособена позиция №227.03.2023 г.
Индикативно предложение по обособена позиция №327.03.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: „Доставка и монтаж на щори за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“ в обособени позиции:
Обособена позиция 1 – Доставка и монтаж на външни ролетни щори и вътрешни вертикални щори за нуждите на ВЕЦ „Девин“;
Обособена позиция 2 – Доставка и монтаж на външни ролетни щори за нуждите на ВЕЦ „Бял извор“

Статус: Валидна до 29.03.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация24.03.2023 г.
Индикативно предложение24.03.2023 г.
Индикативно предложение24.03.2023 г.
Техническа спецификация24.03.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: "Доставка на оборудване за аварийни ситуации и осигуряване на безопасност – доставка на насипен маслен сорбент за употреба във водна
среда"

Статус: Активна до 29.03.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация24.03.2023 г.
Индикативно предложение - образец24.03.2023 г.
Техническа спецификация24.03.2023 г.
Индикативно предложение №104.04.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: Доставка на регулатор по напрежение за стъпален превключвател на силов трансформатор във ВЕЦ Въча 1

Статус: Валидна до 31.03.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение23.03.2023 г.
Индикативно предложение23.03.2023 г.
Индикативно предложение23.03.2023 г.
Техническа спецификация23.03.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: "Доставка на найлон за нуждите на Предприятие ВЕЦ"

Статус: Активна до 24.03.2023г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация21.03.2023 г.
Техническа спецификация21.03.2023 г.
Индикативно предложение - образец21.03.2023 г.
Индикативно предложение - образец21.03.2023 г.
Индикативно предложение №130.03.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: "Доставка на парцали, конци и тензух - за нуждите на Предприятие ВЕЦ"

Статус: Активна до 24.03.2023г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация21.03.2023 г.
Индикативно предложение - образец21.03.2023 г.
Техническа спецификация21.03.2023 г.
Индикативно предложение №130.03.2023 г.
Индикативно предложение №230.03.2023 г.
Индикативно предложение №330.03.2023 г.

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: „ВЕЦ "Левски" Захранваща кабелна линия НН и комуникационна (оптична и контролна) от "Водна кула" до "Бараж" - проектиране и съгласувателни процедури“

Статус: Удължен срок за представяне на индикативни предложения до 31.05.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация21.03.2023 г.
Индикативно предложение21.03.2023 г.
Техническа спецификация21.03.2023 г.
Съобщение 29.03.2023 г.
Съобщение 15.05.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: "Доставка на мини багер верижен 3,5 t - товарач"

Статус: валидна до 16:00 часа на 27.03.2023г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана21.03.2023 г.
индикативно предложение 21.03.2023 г.
Техническа спецификация21.03.2023 г.

Покана за индикативно предложение

Наименование: ВЕЦ Цанков камък - нова табела с улказателен надпис с името на електроцентралата и логото на НЕК ЕАД - проектиране, изрзботка, доставка и монтаж

Статус: Валидна до 29.03.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение20.03.2023 г.
Индикативно предложение20.03.2023 г.
Прилоцение20.03.2023 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Доставка на резервни части за рехабилитация на демонтираните едностъпални помпи SIGMA 250-CVEV-400-30/1-LN-00-FE”

Статус: Удължен срок за индикативни предложения до 04.04.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация17.03.2023 г.
Индикативно предложение17.03.2023 г.
Техническа спецификация17.03.2023 г.
Приложения към техническа спецификация17.03.2023 г.
Съобщение31.03.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: Доставка на масла и смазочни материали за ПВЕЦ в Обособени позиции
ОП1- Доставка на енергетични масла
ОП2-Доставка на моторни масла
ОП3-Доставка на греси
ОП4-Доставка на специфични смазки и греси

Статус: Валидна до 03.04.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта17.03.2023 г.
Индикативно предложение17.03.2023 г.
Индикативно предложение17.03.2023 г.
Техническа спецификация17.03.2023 г.
Съобщение28.03.2023 г.
home bg
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на „бисквитки“.