ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК завърши успешно рехабилитацията на ПАВЕЦ Белмекен

Централата посреща своя 50-годишен юбилей с изцяло обновено турбинно оборудване, нови задвижвания за сферични шибъри и изцяло обновени системи за управление

НЕК завърши успешно рехабилитацията на ПАВЕЦ Белмекен и отбеляза събитието с участието на министър-председателя акад. Николай Денков и министъра на енергетиката г-н Румен Радев. Централата посреща своя 50-годишен юбилей с изцяло обновено турбинно оборудване, нови задвижвания за сферични шибъри и изцяло обновени системи за управление.

„Модернизацията на централата е част от амбициозната инвестиционна и ремонтна програма на НЕК ЕАД, която през изминалата година е достигнала рекордни за дружеството стойности. Осъзнавайки своята отговорност като най-голям производител на енергия от възобновяеми източници, НЕК ще продължи да инвестира систематично в поддържането и подобряването на хидротехническите съоръжения“, посочи изпълнителният директор на НЕК инж. Мартин Георгиев.

"Намираме се на място, което съчетава по уникален начин природните красоти и дадености на България с инженерните постижения“, заяви премиерът акад. Николай Денков. Той припомни, че благодарение на ПАВЕЦ Белмекен и ПАВЕЦ Чаира България е един от водещите инженерни примери за това как биха могли да се използват природните дадености в ползва на енергетиката. Акад. Денков подчерта, че научните изследвания, иновациите и новите технологии доведоха до това, че е по-лесно да създадем енергия, отколкото да я съхраним и да я ползваме тогава, когато ни е необходима.

Министър Радев специално поздрави присъстващите ветерани за огромния труд през годините. „Много се радвам, че завърши рехабилитацията на тази каскада с последния хидроагрегат. Рехабилитацията на ВЕЦ Момина клисура беше завършена миналата година. Надявам се на дългосрочна, безаварийна и сигурна работа“, отбеляза министър Радев.

Обхватът на рехабилитацията на ПАВЕЦ Белмекен включва проектиране, производство, доставка, монтаж, технически надзор, настройка, тестване и въвеждане в експлоатация на оборудване: хидравлични цилиндри за сферични шибъри на турбините и помпите, турбинно оборудване, което включва нови турбинни регулатори, дюзи и дефлектори. Нови възбудителни системи, генераторни прекъсвачи и системи за управление и мониторинг на цялата централа с нови операторски станции. Стойността на рехабилитацията на ПАВЕЦ Белмекен е в размер на 9,919,372.55 евро.

След церемонията в ПАВЕЦ Белмекен премиерът Денков и министър Радев посетиха машинната зала на ПАВЕЦ Чаира, където инспектираха старта на реалните рехабилитационни дейности на Хидроагрегат 2 с прилагането на иновативно инженерно решение от страна на НЕК и консорциума, който е изпълнител на рехабилитацията. Срокът за завършването на рехабилитацията на Хидроагрегат 2 е до края на настоящата година, когато трябва да се пристъпи към водни проби, след което и към въвеждане в експлоатация.

Допълнителна информация за рехабилитацията

Извършените рехабилитационни дейности ще намалят разходите за поддръжката на хидроенергийните мощности, ще способстват за подобряване на характеристиките по отношение на нивата на напрежението и честотния контрол, ще допринесат за повишаване на експлоатационната надеждност на централата и за увеличаване на електропроизводството чрез по-ефективното използване на наличния хидропотенциал.

Модернизацията е част от Проекта за рехабилитация на съоръжения от хидроенергийната система, съфинансиран с безвъзмездни средства от администрирания от ЕБВР „Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ Козлодуй“ (KIDSF) и собствени средства на компанията. KIDSF се финансира от Европейския съюз и следните донори: Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Нидерландия, Испания, Швейцария и Обединеното кралство.