ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК предприема ремонтни работи на деривационнен тръбопровод при ВЕЦ Тешел

Поради констатирани завишени филтрации на вода в района на ВЕЦ Тешел и главна напорна деривация (ГНД), свързваща централата с яз. Доспат, НЕК извърши превантивни мерки за източване на деривационния тръбопровод.

Вследствие на извършените огледи на тръбопровода са установени линейни участъци с нарушена вътрешна панцеровка (облицовка).

Предприети са действия за установяване на причините и подготовка за извършване на възстановителни ремонтни работи при спазване на най-високи мерки за безопасност на околната среда, служителите и съоръженията.  

Съоръженията на ВЕЦ Тешел не са засегнати, като в периода на извършване на ремонтни дейности централата ще бъде изключена.

Допълнителна информация

Водите на язовир Доспат се отправят към ВЕЦ Тешел чрез главната деривация дълга 16,2 км., от които 15 км са тунели.

ВЕЦ Тешел е първото стъпало на каскадата Доспат-Въча. В централата са монтирани 2 турбогрупи тип Францис с обща мощност 60 МВт.

ПРЕСЦЕНТЪР