ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Лятната академия 2023 на НЕК излъчи първите стипендианти и стажанти на компанията

Академията се проведе с участието на студенти от УАСГ и ТУ София и е част от Програма Кадрови резерв на НЕК

Първата Лятна академия на НЕК за студенти се проведе в периода 17-23 юли 2023 г. в ПД Мала Църква. Академията е част от проекта Кадрови резерв на компанията за подготовка и адаптиране към производствена среда на студенти в електро, механо и хидро специалностите на Висшите технически учебни заведения.

В продължение на 5 дни 23 студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия, Технически университет – София и филиала на ТУ в гр. Пловдив преминаха през различни обучения, практически занятия, включително посещения на обекти, дискусионни форуми и уъркшопове в областта на изграждане, експлоатация, автоматизиране на водноелектрически централи, както и хидроенергийни съоръжения, свързани с експлоатацията на язовири и язовирни стени. С помощта на лектори и ментори в лицето на мениджъри и експерти на НЕК младите специалисти дискутираха идеи и разработваха проекти за създаване на нови възобновяеми енергийни системи за генериране на електрическа енергия, обсъждаха решения за осъвременяване и дигитализация на ВЕЦ. Освен инженерните аспекти, студентите работиха в областта на ESG, създавайки устойчиви и екологични решения. Друга важна част от интензивната програма на Академията беше свързана с придобиването на знания и практически умения в изготвяне и управление на проекти, които успяха веднага да приложат на практика, разработвайки свои идейни проекти, които представиха и защитиха пред експертна комисия. 

Студентите с най-иновативните и добре представени проекти станаха първите 4 стипендианти на НЕК. Те са III и IV курс в УАСГ и ТУ и ще получат стипендия в размер на 2000 лв. за една учебна година. Проектите, с които младежите спечелиха подкрепата на експертната комисия, са свързани с: ВЕЦ със система за съхранение, ВЕЦ с плаваща фотоволтаична централа, Разполагане на ветрогенератори на територията на морето и проект за ПАВЕЦ.

Още 6 студенти с високи постижения получават отличната възможност за 6-месечни платени стажове в НЕК и участие в програмата Първо работно място. Техните разработки са свързани с Иновативни инженерингови решения за възстановяване на въздушен откос/преливник на язовирна стена Кокаляне, ПАВЕЦ на течаща вода комбиниран с фотоволтаик и съхранение на енергия, Анализ на техническото състояние на голяма язовирна стена и други.

Амбицията на НЕК като социално отговорна компания е тази инициатива да се превърне в традиция и благодарение на нея да предостави възможност на студентите за успешна реализация в енергийния сектор на България.

ПРЕСЦЕНТЪР