ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НЕК стартира последния етап от рехабилитацията на каскадата Белмекен-Сестримо-Момина клисура

Рехабилитацията ще гарантира безаварийна работа на една от най-големите каскади в българската електроенергийна система за период от поне 15 години

С демонтаж на старото оборудване НЕК започна изпълнението на рехабилитацията на хидроагрегат 5 в ПАВЕЦ Белмекен и хидроагрегат 1 във ВЕЦ Сестримо. Това даде начало на финалните етапи от проекта за рехабилитация на каскадата Белмекен-Сестримо-Момина клисура. Очаква се рехабилитационните дейности да завършат до м. ноември, така че каскадата да е в пълна разполагаемост за зимния сезон 2023/2024 г.

Успешното завършване на всички етапи от рехабилитацията ще гарантира добрата работа на централите от каскадата за период от поне 15 години благодарение на пълната модернизация на съоръженията, включващa проектиране, доставка на ново оборудване, както и ремонт на елементи от съществуващото оборудване.

Доброто състояние на водноелектрическите централи на НЕК е от ключово значение за сигурността и надеждната работа на електроенергийната система. В качеството си на обществен доставчик компанията гарантира на първо място доставките на електрическа енергия за клиентите на крайните снабдители и участва в осигуряването на резерва за регулиране. Системата от язовири, ВЕЦ и ПАВЕЦ, оперирани от НЕК, позволяват гъвкаво управление на производствените мощности и успешното съхранение на енергия, което е от същественa важност в контекста на изграждането на нови ВЕИ мощности.

 

Допълнителна информация

Със своите 31 ВЕЦ и ПАВЕЦ с инсталирана мощност от 2737 МВт в турбинен режим и 931 МВт в помпен режим НЕК е най-големият производител на енергия от възобновяеми източници в страната.

Каскадата Белмекен-Сестримо-Момина клисура включва помпено акумулираща водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) Белмекен, водноелектрическа централа (ВЕЦ) Сестримо, ВЕЦ Момина клисура, язовир Белмекен, дневен изравнител Станкови бараки и дневен изравнител Момина клисура. Разположена е в североизточните склонове на Рила планина и се разпростира от 1920 м.н.в. при яз. Белмекен до 251 м.н.в. при ВЕЦ Момина клисура. Общата инсталирана мощност на каскадата е 735 МВт в генераторен режим и 104 МВт в помпен режим.

На 18.05.2018 г. бе подписан договор между НЕК ЕАД и консорциум KONČAR KET - ČKD BLANSKO – RUDIS за рехабилитацията на трите централи от каскадата - ПАВЕЦ Белмекен, ВЕЦ Сестримо и ВЕЦ Момина клисура.

Рехабилитацията на каскадата е част от проекта за рехабилитация на съоръжения от хидроенергийната система, финансиран с безвъзмездни средства от Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ Козлодуй (KIDSF), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие по Споразумение за безвъзмездна помощ. През м. декември Асамблеята на донорите на KIDSF одобри удължаване на срока на грантово споразумение, подписано с НЕК. Това позволи на компанията да използва отпуснатите безвъзмездни средства за завършване на проектите по рехабилитация на производствени мощности до края на 2023 г.

Проектът има за цел да увеличи експлоатационната надеждност и да подобри възможностите и бързодействието на централите при участие в първичното и вторично регулиране на честотата на мрежата и захранването на коридори за аварийно възстановяване на енергийната система, чрез подмяна на амортизирано оборудване.

При изпълнението на рехабилитацията на всяка централа са заложени следните общи цели:

  • възможно най-добри решения за безопасност и здраве
  • повишаване на надеждността на съоръженията
  • минимално въздействие върху околната среда
  • високо енергийно производство
  • ниска консумация на енергия за собствени нужди
  • висока степен на гъвкавост при енергийното производство
  • най-високо ниво на автоматизация
  • кратко време за пускане и спиране

ПРЕСЦЕНТЪР