ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Извеждането от разполагаемост на ВЕЦ “Цанков камък” не крие риск за електрозахранването в страната

Не са претърпени и пропуснати ползи

ВЕЦ „Цанков камък“ е с инсталирана генераторна мощност от 85 MW и същата в периода на извеждането й от разполагаемост не поставя под риск сигурността на електрозахранването на страната. Не са претърпени и пропуснати ползи предвид акумулираните водни обеми в язовир „Цанков камък“. От настъпване на събитието се извършват необходимите дейности за бързото възстановяване на разполагаемостта на централата. Детайлите по случая са както следва:

На 14.10.2022 г. хидроагрегат № 1 във ВЕЦ „Цанков камък“ е изключен от паралел с мрежата за обезопасяване и оглед поради появил се нехарактерен шум при работа. Вследствие на това е организиран оглед и преглед на всички водопровеждащи съоръжения, като е изваден един от таблените затвори (бързопадащ савак) на ремонтна площадка за инспекция. Установена е липса на най-долния сегмент на таблата. След оглед на напорния тръбопровод е констатирано, че сегментът от бързопадащия савак се намира в колекторния участък на слабонапорния тръбопровод.

Вследствие на установеното събитие са предприети всички необходими оперативни и технически действия за възстановяване в максимално кратки срокове на нормалната експлоатация на централата:

- Подготовка за изваждане на сегмента, като за целта е започнат демонтаж на място и сваляне на детайли от конструкцията с цел олекотяването й;

- Възложено е проектиране на нова табла, включващо подобряване на системата за закрепване, както и последваща изработка на необходимите детайли;

- Направена е необходимата организация за изваждане на сегмента от напорния тръбопровод по такелажен метод, което започва на 06.11.2022 г. Пълното възстановяване на бързопадащия савак се очаква да приключи до 17.11.2022 г.