Контролирано изпускане на вода от язовир Батак

Контролираното изпускане на вода от язовирите е един от инструментите за проверка на техническото състояние на съоръженията, стопанисвани от НЕК. Профилактиката, която се извършва два пъти годишно по график, гарантира тяхната експлоатационна сигурност.

Предприятие Язовири и каскади на НЕК стопанисва едни от най-големите язовири и хидроенергийни обекти в страната. Добрата им поддръжка допринася за опазването на екосистемите, биоразнообразието и земеделието.

Как се извършва контролираното изпускане на вода от язовир Батак вижте в репортажа на БНТ.

bnt