Списък на търговци на електрическа енергия с просрочени задължения към Обществения доставчик на цена за "задължение към обществото" към дата 29.04.2021г.