Уведомление за инвестиционно намерение

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) Национална електрическа компания ЕАД уведомява всички засегнати страни, че има инвестиционно намерение за изграждане на „НОВ МАЛЪК ХИДРОАГРЕГАТ ВЪВ ВЕЦ РОСИЦА 1“ в поземлен имот, с местонахождение в област Велико Търново, община Сухиндол, с. Горско Косово, м. ЧИБЪРА, с идентификатор: № 17208.64.17.