Покана

Наименование: „Доставка на заготовки от стомана за възстановяване на турбинното оборудване на ХГ1, ХГ2, ХГ3 и ХГ4 във ВЕЦ „Кърджали“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана10.06.2024 г.
Приложение 110.06.2024 г.
Приложения10.06.2024 г.
Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти19.06.2024 г.