Покана

Наименование: Ремонт под вода на дренажни сондажи в тялото на язовирна стена „Чаира“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана05.06.2024 г.
Приложение №105.06.2024 г.
Приложение №205.06.2024 г.
Приложение №305.06.2024 г.
Приложение №405.06.2024 г.
Проложения към покана05.06.2024 г.
Проект договор05.06.2024 г.
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти14.06.2024 г.