Покана

Наименование: Консултантски услуги с изготвяне на проект за внедряване на облачни услуги Майкрософт 365 за нуждите на НЕК ЕАД-публикуване

Реф. №: 24ТП-Е19А098


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана31.05.2024 г.
Приложения31.05.2024 г.
Проект на договор31.05.2024 г.
Заявка достъп31.05.2024 г.
СКОЗБР31.05.2024 г.