Покана

Наименование: Доставка на шибри ø300 за изпускател на вход тунел на ГНД за ВЕЦ „Тешел“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана15.05.2024 г.
Техническа спецификация15.05.2024 г.
Приложения15.05.2024 г.
Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти31.05.2024 г.