Покана

Наименование: Доставка на лични предпазни средства (ЛПС) за външни посетители за нуждите на НЕК ЕАД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие28.08.2023 г.
Приложения28.08.2023 г.