Покана

Наименование: Наемане на машини за пречистване на вода в сградите на НЕК ЕАД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана26.07.2023 г.
Приложения26.07.2023 г.