Покана

Наименование: „Ремонт на бани в 8 стаи, 1 апартамент и 3 бунгала на ПД „Енерго“ Мала Църква“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана02.04.2021 г.
Техническа спецификация02.04.2021 г.
Приложения02.04.2021 г.
Проект на договор02.04.2021 г.