Покана

Наименование: „Провеждане на задължително годишно обучение на тема „Управление на производствени и строителни отпадъци. Нормативни изисквания и добри практики“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана20.01.2021 г.
Приложения20.01.2021 г.