Договаряне без предварителна покана за участие чрез борсова сделка

Наименование: "Избор на изпълнител за закупуване на горива за нуждите на НЕК ЕАД чрез използване на електронни карти в три обособени позиции"

Реф. №: 17ТП-719А078

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2017-0050


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение24.10.2017 г.
Договор - ОП 118.12.2017 г.
Договор - ОП 218.12.2017 г.
Договор - ОП 318.12.2017 г.
Обявление за възложена поръчка18.12.2017 г.
Обявление за приключване на договор ОП 222.12.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 306.01.2021 г.
Обявление за приключване на договор ОП 108.02.2021 г.