Публично състезание

Наименование: Доставка на материали за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“ в 37 (тридесет и седем) обособени позиции

Реф. №: 17РП-050А024

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2017-0041

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение20.09.2017 г.
Обявление20.09.2017 г.
Документация20.09.2017 г.
Разяснения05.10.2017 г.
Разяснения 206.10.2017 г.
Разяснения 309.10.2017 г.
Протокол 101.11.2017 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения08.02.2018 г.
Протокол 202.03.2018 г.
Протокол 302.03.2018 г.
Доклад на комисия02.03.2018 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД02.03.2018 г.
Договор - ОП 1225.04.2018 г.
Договор - ОП 1525.04.2018 г.
Договор - ОП 1725.04.2018 г.
Договор - ОП 1925.04.2018 г.
Договор - ОП 2025.04.2018 г.
Договор - ОП 2125.04.2018 г.
Договор - ОП 2225.04.2018 г.
Договор - ОП 2325.04.2018 г.
Договор - ОП 2525.04.2018 г.
Договор - ОП 2725.04.2018 г.
Договор - ОП 2925.04.2018 г.
Договор - ОП 3125.04.2018 г.
Договор - ОП 3325.04.2018 г.
Договор - ОП 3625.04.2018 г.
Обявление за възложена поръчка25.04.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 2512.06.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 1215.06.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 2915.06.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 2029.06.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 3129.06.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 1704.07.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 2304.07.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 2704.07.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 3604.07.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 1531.07.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 1931.07.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 2131.07.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 2231.07.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 3331.07.2018 г.