Публично състезание

Наименование: "Доставка на байпаси за изравнено налягане и байпаси за уплътнител на вода за ХГ-1 и ХГ-3"

Реф. №: 19ИП-В50А023

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0021

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение24.06.2019 г.
Обявление24.06.2019 г.
Документация24.06.2019 г.
еЕЕДОП24.06.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения26.07.2019 г.
Протокол 102.09.2019 г.
Протокол 202.09.2019 г.
Доклад на комисията02.09.2019 г.
Решение на СД02.09.2019 г.
Договор25.10.2019 г.
Обявление за възложена поръчка25.10.2019 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка13.04.2020 г.