Пряко договаряне

Наименование: "Абонаментно техническо поддържане на асансьори в обекти на НЕК ЕАД" в обособени позиции

Реф. №: 19ТП-319А008

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0003

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение26.02.2019 г.
Покана 126.02.2019 г.
Покана 226.02.2019 г.
Покана 326.02.2019 г.
Покана 426.02.2019 г.
Покана 526.02.2019 г.
Покана 626.02.2019 г.
Приложения26.02.2019 г.
еЕЕДОП26.02.2019 г.
Протокол 119.03.2019 г.
Протокол от преговори 2.119.03.2019 г.
Протокол от преговори 2.219.03.2019 г.
Доклад на комисията19.03.2019 г.
Решение на ИД19.03.2019 г.
Договор - ОП 110.05.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 110.05.2019 г.
Договор - Оп 223.05.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 223.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор ОП 102.07.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 207.07.2020 г.