Публично състезание

Наименование: "Доставка и монтаж на врати в обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-Т50А057

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0002

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение24.01.2019 г.
Обявление24.01.2019 г.
Документация24.01.2019 г.
еЕЕДОП24.01.2019 г.
Разяснения06.02.2019 г.
Разяснения11.02.2019 г.
Протокол 106.03.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения20.03.2019 г.
Протокол 203.04.2019 г.
Протокол 303.04.2019 г.
Доклад на комисията03.04.2019 г.
Решение на ИД03.04.2019 г.
Договор - ОП 113.05.2019 г.
Договор - ОП 213.05.2019 г.
Договор - ОП 313.05.2019 г.
Обявление за възложена поръчка13.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 304.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 108.08.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 226.08.2019 г.