Публично състезание

Наименование: "Доставка на санитарни материали и препарати за нуждите на НЕК ЕАД" в две обособени позиции:
Обособена позиция 1: "Доставка на санитарни материали и препарати за нуждите на НЕК ЕАД, съгласно Приложение №1";
Обособена позиция 2: "Доставка на санитарни материали и препарати за нуждите на НЕК ЕАД, съгласно Приложение №2"

Реф. №: 18АС-Т19А060

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0070

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение30.11.2018 г.
Обявление30.11.2018 г.
Документация30.11.2018 г.
еЕЕДОП30.11.2018 г.
Протокол 125.01.2019 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения15.02.2019 г.
Протокол 212.03.2019 г.
Протокол 312.03.2019 г.
Доклад на комисията12.03.2019 г.
Решение на ИД12.03.2019 г.
Договор - ОП 131.05.2019 г.
Договор - ОП 231.05.2019 г.
Обявление за възложена поръчка31.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор09.06.2021 г.
Обявление за приключване на договор09.06.2021 г.