Открита процедура

Наименование: 
Доставка на персонални компютри за нуждите на централно управление на НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“ и Предприятие „Водноелектрически централи“ в обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на 360 бр. стационарни компютри с монитор тип 1 за нуждите на Централно управление на НЕК ЕАД и предприятие „Водноелектрически централи“

Обособена позиция 2: Доставка на 30 бр. стационарни компютри с монитор тип 2 за нуждите на Централно управление на НЕК ЕАД и предприятие „Водноелектрически централи“

Обособена позиция 3: Доставка на 50 бр. преносими компютри тип 1 за нуждите на Централно управление на НЕК ЕАД и предприятие „Водноелектрически централи“

Обособена позиция 4: Доставка на 6 бр. преносими компютри тип 2 за нуждите на централно управление на НЕК ЕАД

Обособена позиция 5: Доставка на 200 бр. стационарни компютри с монитор тип 1 за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“;

Обособена позиция 6: Доставка на 100 бр. стационарни компютри с монитор тип 2 за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“;

Обособена позиция 7: Доставка на 22 бр. преносими компютри за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“;Реф. №: 18ИП-219А056

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0072

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение03.12.2018 г.
Обявление03.12.2018 г.
Документация03.12.2018 г.
еЕЕДОП03.12.2018 г.
Протокол 107.02.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения06.03.2019 г.
Протокол 215.03.2019 г.
Протокол 315.03.2019 г.
Доклад15.03.2019 г.
Рeшение класиране15.03.2019 г.
Договор - ОП 127.05.2019 г.
Договор - ОП 227.05.2019 г.
Договор - ОП 327.05.2019 г.
Договор - ОП 527.05.2019 г.
Договор - ОП 627.05.2019 г.
Договор - ОП 727.05.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 1, 2, 3, 5, 6 и 727.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 105.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 205.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 305.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 705.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 626.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 523.08.2019 г.