Открита процедура

Наименование: "Рехабилитация на ХГ-2 във ВЕЦ "Девин"

Реф. №: 18ИП-150А046

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0067

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение19.11.2018 г.
Обявление19.11.2018 г.
Документация19.11.2018 г.
еЕЕДОП19.11.2018 г.
Чертеж 119.11.2018 г.
Чертеж 219.11.2018 г.
Чертеж 319.11.2018 г.
Чертеж 419.11.2018 г.
Разяснения10.12.2018 г.
Обявление за измененние17.12.2018 г.
Разяснение04.01.2019 г.
Разяснение28.01.2019 г.
Протокол 128.02.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения02.04.2019 г.
Протокол 222.05.2019 г.
Протокол 322.05.2019 г.
Доклад на комисията22.05.2019 г.
Решение на ИД22.05.2019 г.
Договор05.08.2019 г.
Обявление за възложена поръчка05.08.2019 г.
Обявление за изменение18.05.2020 г.
Допълнително споразумение18.05.2020 г.
Обявление за приключване на договор11.01.2021 г.