Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: Проектиране, изработване, доставка, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на регулатори на обороти в две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Проектиране, изработване, доставка, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на регулатори на обороти за ХГ-2 и ХГ-3 във ВЕЦ „Тъжа" и

Обособена позиция 2: Проектиране, изработване, доставка, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на регулатори на обороти за ХГ-1 и ХГ-2 във ВЕЦ „Мала църква"

Реф. №: 15ИП-550А026

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0022

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.07.2015 г.
Обявление14.07.2015 г.
Документация14.07.2015 г.
Разяснения по чл.29 ал. 2 от ЗОП27.07.2015 г.
Протокол 128.08.2015 г.
Съобщение14.09.2015 г.
Протокол 214.10.2015 г.
Протокол 314.10.2015 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД14.10.2015 г.
Решение за прекратяване ОП214.10.2015 г.
Информация за възстановени гаранции10.11.2015 г.
Договор - обособена позиция 120.11.2015 г.
Информация за възстановени гаранции27.11.2015 г.
Договор за подизпълнение30.11.2015 г.
Справка за извършено плащане15.12.2016 г.
Справка за извършено плащане02.05.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 103.05.2017 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2