Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование:„Осъществяване на денонощна въоръжена охрана на обект Площадка АЕЦ „Белене"

Реф. №: 15ТП-219А042

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение02.07.2015 г.
Доклад за класиране17.07.2015 г.
Решение на СД за избор на изпълнител17.07.2015 г.
Протокол 117.07.2015 г.
Протокол 217.07.2015 г.
Протокол 417.07.2015 г.
Протокол от преговори17.07.2015 г.
Договор17.08.2015 г.
Справка плащане05.10.2015 г.
Справка плащане04.11.2015 г.
Справка плащане07.12.2015 г.
Информация възстановени гаранции по договори08.01.2016 г.

Наименование: "Доставка на резервни части за управляващи системи на ВЕЦ и ПАВЕЦ в две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на резервни части за управляващи системи на ВЕЦ „Батак, ВЕЦ Пещера", ВЕЦ "Алеко", ВЕЦ Кричим", ПАВЕЦ „Орфей", ПАВЕЦ"Белмекен", ВЕЦ „Сестримо" ВЕЦ „Момина клисура", ВЕЦ „Студен кладенец", ВЕЦ"Кърджали", ВЕЦ „Ивайловград" и ВЕЦ „Въча 2"
Обособена позиция 2: Доставка на резервни части за управляващи системи на ВЕЦ „Девин", ВЕЦ „Тешел" и ВЕЦ „Цанков камък"

Реф. №: 15ИП-250А024

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0019

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение01.07.2015 г.
Обявление01.07.2015 г.
Документация01.07.2015 г.
Протокол 110.08.2015 г.
Уведомление14.08.2015 г.
Протокол 216.09.2015 г.
Протокол 316.09.2015 г.
Решение прекратяване ОП 116.09.2015 г.
Решение прекратяване ОП 216.09.2015 г.
Решение СД прекратяване16.09.2015 г.
Информация за възстановени гаранции07.10.2015 г.

Наименование:„Извършване на обследване и съставяне на технически паспорти, съгласно Наредба №5 от 28.12.2006г." реф.№ 15ИП-У19А037 в пет обособени позиции:
Обособена позиция 1: Почивни домове „Енерго" – с.Мала църква, м.Предел, к.к.Боровец и учебен център с.Трудовец
Обособена позиция 2: ПОК „Енерго" – к.к.Пампорово
Обособена позиция 3: Почивни домове „Енерго" – к.к."Св.св.Константин и Елена", к.к."Златни пясъци", „Ботаническа градина" и парк „Росенец"
Обособена позиция 4: ВЕЦ „Въча 1"
Обособена позиция 5: ВЕЦ „Троян"

Реф. №: 15ИП-У19А037

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0018

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение30.06.2015 г.
Обявление30.06.2015 г.
Документация30.06.2015 г.
Решение за промяна14.07.2015 г.
Документация14.07.2015 г.
Разяснение по чл. 29, ал.221.07.2015 г.
Протокол 111.08.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти24.09.2015 г.
Решение на СД06.11.2015 г.
Протокол 206.11.2015 г.
Протокол 306.11.2015 г.
Протокол 406.11.2015 г.
Протокол 506.11.2015 г.
Информация за върнати гаранции за участие16.12.2015 г.
Договор -Обособена позиция №117.12.2015 г.
Договор -Обособена позиция №217.12.2015 г.
Договор -Обособена позиция №317.12.2015 г.
Договор -Обособена позиция №417.12.2015 г.
Договор -Обособена позиция №517.12.2015 г.
Информация за върнати гаранции за участие04.01.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 511.07.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 515.07.2016 г.
Информация - освобождаване на гаранция за изпълнение - ОП 503.08.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 403.10.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 407.10.2016 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение - ОП 414.10.2016 г.
Справки за извършено плащане08.03.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 115.03.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 215.03.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 317.03.2017 г.

Наименование: "Доставка на газьол за отопление (маркиран) и евродизел за отоплителен сезон 2015/2016г за НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади"

Реф. №: 15ТП-У60А047

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0017

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение30.06.2015 г.
Договор31.06.2015 г.
Справка плащане16.12.2015 г.
Справка плащане17.12.2015 г.
Изпълнение на договор21.12.2015 г.

Наименование: „Доставка на филтри за маслоочистваща техника, регулатори на обороти и системи в три обособени позиции:
Обособена позиция №1 - Доставка на 146 бр. филтърни елементи за маслообработващи машини и за мобилни и стационарни филтриращи агрегати HYDAC;
Обособена позиция №2 - Доставка на 33 бр. филтърни елементи за маслообработващи машини и стационарни филтриращи агрегати INTERNORMEN;
Обособена позиция №3 - Доставка на 10 бр. филтърни елементи за мобилни и стационарни филтриращи агрегати MAHLE;",

Реф. №: 15РП-М50А025

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0016

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение25.06.2015 г.
Обявление25.06.2015 г.
Документация25.06.2015 г.
Отговор на въпрос 20.07.2015 г.20.07.2015 г.
Протокол 105.08.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения12.08.2015 г.
Протокол 226.08.2015 г.
Протокол 326.08.2015 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД за избор на изпълнител26.08.2015 г.
Информация за върнати гаранции за участие25.09.2015 г.
Договор по обособена позиция 125.09.2015 г.
Справка плащане18.11.2015 г.
Изпълнение на договор08.12.2015 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение - ОП 116.11.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2