Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Осъществяване на денонощна невъоръжена охрана на обект ПД „Пчелина“, с. Ковачевци“

Реф. №: 16ТП-219А029

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9052629


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана13.04.2016 г.
Условия за участие13.04.2016 г.
Протокол07.06.2016 г.
Таблица за комплексна оценка07.06.2016 г.
Договор14.06.2016 г.
Справка за извършено плащане03.08.2016 г.
Справка за извършено плащане08.09.2016 г.
Справка за извършено плащане05.10.2016 г.
Справка за извършено плащане02.11.2016 г.
Справка за извършено плащане08.12.2016 г.
Справка за извършено плащане05.01.2017 г.
Справка за извършено плащане08.02.2017 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ28.02.2017 г.
Справка за извършено плащане06.03.2017 г.
Справка за извършено плащане04.04.2017 г.
Справка за извършено плащане03.05.2017 г.
Справка за извършено плащане06.06.2017 г.
Справка за извършено плащане10.07.2017 г.
Справка за извършено плащане04.08.2017 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Изготвяне на независим доклад за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Изграждане защита на водния откос...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на хидравлично и...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на уреди за измерване на...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2