Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка на 5 (пет) броя работни лопатки за турбината във ВЕЦ „Росица I“

 Реф. №: 15ИП-250А043

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0029

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.07.2015 г.
Решение на СД за избор на изпънител16.09.2015 г.
Протокол от преговори16.09.2015 г.
Доклад16.09.2015 г.
Договор06.10.2015 г.
Протокол от преговори06.10.2015 г.
Техническа спецификация06.10.2015 г.
Ценово и Техническо предложение06.10.2015 г.
Информация за възстановени гаранции15.10.2015 г.
Изпълнение на договор08.12.2015 г.
Справка плащане17.12.2015 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2