Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка на акумулаторни батерии за транспортните средства и специализираната техника, използвана от НЕК ЕАД" с реф.№15ТП-У19А024, в две обособени позиции:
Обособена позиция №1 –
„Доставка на стартерни акумулаторни батерии за леки и товарни автомобили и специализирана техника"
Обособена позиция №2 –
„Доставка на стартерни акумулаторни батерии за мотоциклети и моторни шейни"

Реф. №: 15ТП-У19А024

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0014

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение27.05.2015 г.
Обявление27.05.2015 г.
Документация27.05.2015 г.
Разяснения по чл.29 от ЗОП08.06.2015 г.
Протокол 130.06.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти01.07.2015 г.
Решение на СД29.07.2015 г.
Протокол 229.07.2015 г.
Протокол 329.07.2015 г.
Протокол 429.07.2015 г.
Договор - Обособена позиция 116.09.2015 г.
Договор - Обособена позиция 216.09.2015 г.
Информация за върнати гаранции за участие16.09.2015 г.
Справки плащане18.11.2015 г.
Справки плащане17.12.2015 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0117.12.2015 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0217.12.2015 г.
Справка за извършено плащане15.03.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0118.04.2016 г.
Справка за извършено плащане02.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0216.06.2016 г.
Справка за извършено плащане01.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0120.07.2016 г.
Справки за извършено плащане26.08.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0109.09.2016 г.
Справка за извършено плащане03.10.2016 г.
Справка за извършено плащане14.10.2016 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0120.10.2016 г.
Справка за извършено плащане16.11.2016 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0118.11.2016 г.
Справки за извършено плащане30.11.2016 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0115.12.2016 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0215.12.2016 г.
Справка за извършено плащане16.01.2017 г.
Справка за извършено плащане08.02.2017 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0215.02.2017 г.
Справки за извършено плащане08.03.2017 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0117.03.2017 г.
Справка за извършено плащане03.04.2017 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0118.04.2017 г.
Справки за извършено плащане31.05.2017 г.
Справка за извършено плащане19.06.2017 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0120.06.2017 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0220.06.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0120.07.2017 г.
Справка за извършено плащане04.10.2017 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ05.10.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 106.10.2017 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2