Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Доставка на канцеларски материали за НЕК ЕАД в две обособени позиции":
Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение № 1.1
Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение № 1.2

Реф. №: 15АС-Х19А021

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0010

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение27.04.2015 г.
Обявление27.04.2015 г.
Документация27.04.2015 г.
Отговор на въпрос11.05.2015 г.
Протокол 109.06.2015 г.
Съобщение за отваряне на финансовите предложения25.06.2015 г.
Протокол № 217.07.2015 г.
Протокол № 317.07.2015 г.
Протокол на СД17.07.2015 г.
Договор об.п.114.08.2015 г.
Договор об.п.214.08.2015 г.
Информация за върнити гаранции19.10.2015 г.
Справки за извършено плащане18.11.2015 г.
Справки за извършено плащане17.12.2015 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0117.12.2015 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0217.12.2015 г.
Справки за извършено плащане15.01.2016 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0119.01.2016 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0219.01.2016 г.
Справки за извършено плащане26.01.2016 г.
Справки за извършено плащане17.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0118.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0218.02.2016 г.
Справки за извършено плащане26.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0118.03.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0218.03.2016 г.
Справки за извършено плащане22.03.2016 г.
Справки за извършено плащане15.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0118.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0218.04.2016 г.
Справки за извършено плащане03.05.2016 г.
Справки за извършено плащане16.05.2016 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0118.05.2016 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0218.05.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0116.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0216.06.2016 г.
Справки за извършено плащане22.06.2016 г.
Справки за извършено плащане11.07.2016 г.
Справки за извършено плащане20.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0120.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0220.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0104.08.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0204.08.2016 г.
Справки за извършено плащане25.08.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0109.09.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0209.09.2016 г.
Справки за извършено плащане03.10.2016 г.
Справки за извършено плащане14.10.2016 г.
Справки за извършено плащане19.10.2016 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0120.10.2016 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0220.10.2016 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0118.11.2016 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0218.11.2016 г.
Справки за извършено плащане30.11.2016 г.
Справки за извършено плащане15.12.2016 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0115.12.2016 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0215.12.2016 г.
Справки за извършено плащане06.01.2017 г.
Справки за извършено плащане06.01.2017 г.
Справки за извършено плащане16.01.2017 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0116.01.2017 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0216.01.2017 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0115.02.2017 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0215.02.2017 г.
Справки за извършено плащане22.02.2017 г.
Справки за извършено плащане16.03.2017 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0117.03.2017 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0217.03.2017 г.
Справки за извършено плащане22.03.2017 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0118.04.2017 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0218.04.2017 г.
Справки за извършено плащане02.05.2017 г.
Справки за извършено плащане15.05.2017 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0118.05.2017 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0218.05.2017 г.
Справки за извършено плащане31.05.2017 г.
Справки за извършено плащане19.06.2017 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0120.06.2017 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0220.06.2017 г.
Справки за извършено плащане26.06.2017 г.
Справки за извършено плащане19.07.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0120.07.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0220.07.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0121.08.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0221.08.2017 г.
Справки за извършено плащане22.08.2017 г.
Справки за извършено плащане05.09.2017 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0120.09.2017 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0220.09.2017 г.
Справки за извършено плащане04.10.2017 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0104.10.2017 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0204.10.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 106.10.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 206.10.2017 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2