Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование:"Ремонт на повдигателни съоръжения в обекти на П „ВЕЦ" в 10 /десет/ обособени позиции"

Реф. №: 14ПП-450А099

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0004

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обявление24.01.2015 г.
Документация24.01.2015 г.
Решение24.01.2015 г.
Разяснения по чл.29 от ЗОП27.02.2015 г.
Протокол 103.04.2015 г.
Протокол 215.04.2015 г.
Съобщение15.04.2015 г.
Протокол 324.04.2015 г.
Решение за прекратяване позиции 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1024.04.2015 г.
Решение за прекратяване позиция 524.04.2015 г.
Информация за възстановени гаранции за участие16.06.2015 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2