Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет:

„Доставка на агрегати за обработка и филтрация на минерални масла в две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на агрегат за вакуумна обработка и филтрация на минерални масла;

Обособена позиция 2: Доставка на шест броя мобилен филтриращ и препомпващ агрегат за ВЕЦ „Мала църква”, ВЕЦ „Ивайловград”, ВЕЦ „Цанков камък”, ВЕЦ „Бял извор”, ВЕЦ „Видима” и ВЕЦ „Луковит”.

Реф. №: 14ИП-850А046

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0033

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Документация 
Решение 
Обявление 
Протокол 112.12.2014г.
Протокол 212.12.2014г.
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Ценовите предложения12.12.2014г.
Протокол 326.01.2015г.
Протокол на СД26.01.2015г.
Договор 14ИП-850А046-ЛО116.03.2015г.
Договор 14ИП-850А046-ЛО216.03.2015г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2