Новини

Обявление

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
Обявление

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

“Национална електрическа компания” ЕАД, в...
Прочетете още...
Обявление

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
Обявление

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: Доставка на материали за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“ в 37 (тридесет и седем) обособени позиции

Реф. №: 17РП-050А024

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2017-0041

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение20.09.2017 г.
Обявление20.09.2017 г.
Документация20.09.2017 г.
Разяснения05.10.2017 г.
Разяснения 206.10.2017 г.
Разяснения 309.10.2017 г.
Протокол 101.11.2017 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения08.02.2018 г.
Протокол 202.03.2018 г.
Протокол 302.03.2018 г.
Доклад на комисия02.03.2018 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД02.03.2018 г.
Договор - ОП 1225.04.2018 г.
Договор - ОП 1525.04.2018 г.
Договор - ОП 1725.04.2018 г.
Договор - ОП 1925.04.2018 г.
Договор - ОП 2025.04.2018 г.
Договор - ОП 2125.04.2018 г.
Договор - ОП 2225.04.2018 г.
Договор - ОП 2325.04.2018 г.
Договор - ОП 2525.04.2018 г.
Договор - ОП 2725.04.2018 г.
Договор - ОП 2925.04.2018 г.
Договор - ОП 3125.04.2018 г.
Договор - ОП 3325.04.2018 г.
Договор - ОП 3625.04.2018 г.
Обявление за възложена поръчка25.04.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 2512.06.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 1215.06.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 2915.06.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 2029.06.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 3129.06.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 1704.07.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 2304.07.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 2704.07.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 3604.07.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 1531.07.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 1931.07.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 2131.07.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 2231.07.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 3331.07.2018 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: „Ремонт на кухненско обзавеждане и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: „Избор на борсов посредник в две...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: „Доставка на инструменти и...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: „Доставка на инструменти за...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Доставка на оборудване и аксесоари...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2

Можете да се запознаете с политиката ни за защита на личните данни тук