Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

След констатирано покачване на притока към язовирите...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: Двугодишна доставка на цимент, сухи смеси, строителни разтвори и добавки за извършване на дейности със собствени сили в две обособени позиции:
Обособена позиция 1 - Двугодишна доставка на цимент, сухи смеси и добавки за извършване на дейности със собствени сили за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“;
Обособена позиция 2 - Двугодишна доставка на цимент, строителни разтвори и добавки за извършване на дейности със собствени сили за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“

Реф. №: 19РП-560А071

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0006

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение07.02.2020 г.
Обявление07.02.2020 г.
Документация07.02.2020 г.
Техническа спецификация - обособена позиция 107.02.2020 г.
Техническа спецификация - обособена позиция 207.02.2020 г.
Методика за оценка07.02.2020 г.
еЕЕДОП07.02.2020 г.
Протокол 109.03.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения23.04.2020 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на комуникационна и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Избор на борсов...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: Двугодишна доставка на материали за...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Доставка на лицензиРеф. №:...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Доставка на метали, метални профили,...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2

Можете да се запознаете с политиката ни за защита на личните данни тук