Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Изготвяне на проекти за нуждите на НЕК ЕАД в 5 (пет) обособени позиции:
Обособена позиция №1 - Проектиране на смукателна вентилационна система в шибърно помещение, помпено помещение и турбинна зала – във ВЕЦ "Батак";
Обособена позиция №2 – Проектиране на рехабилитация на противопожарно и техническо водоснабдяване във вентилни станции №1 и №2 в ПАВЕЦ "Чаира";
Обособена позиция №3 – Проектиране на нова тръбна линия за подаване на охлаждаща вода на ХГ в компенсаторен режим в ПАВЕЦ "Чаира";
Обособена позиция №4 – Проектиране за укрепване и биологична рекултивация на свлачище в района на ВЕЦ във ВЕЦ "Цанков камък";
Обособена позиция №5 – Проект за възстановяване на настилка и конструкция мост, вертикална планировка – бетонова площадка ВЕЦ "Ивайловград"

Реф. №: 16ИП-450А048

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9060461


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява05.01.2017 г.
Условия за участие05.01.2017 г.
Приложения - ОП-105.01.2017 г.
Приложения - ОП-205.01.2017 г.
Приложения - ОП-405.01.2017 г.
Протокол01.02.2017 г.
Договор - ОП 108.03.2017 г.
Договор - ОП 308.03.2017 г.
Договор - ОП 408.03.2017 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2