Събиране на оферти с обява

Наименование: "Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции, в 8 /осем/ обособени позиции":
Обособена позиция №1 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
Обособена позиция №2 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
Обособена позиция №3 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
Обособена позиция №4 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
Обособена позиция №5 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
Обособена позиция №6 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
Обособена позиция №7 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
Обособена позиция №8 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции.

Реф. №: 16ФС-414А010

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9055935


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява29.08.2016 г.
Условия за участие29.08.2016 г.
Разяснения13.09.2016 г.
Протокол04.10.2016 г.
Договор - ОП 226.10.2016 г.
Договор - ОП 626.10.2016 г.
Договор - ОП 728.10.2016 г.
Договор - ОП 314.11.2016 г.
Договор - ОП 814.11.2016 г.
Договор - ОП 109.12.2016 г.
Договор - ОП 509.12.2016 г.