Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: Реконструкция на помещението на затворните съоръжения на водовземна кула на Главна напорна деривация (ГНД) за ВЕЦ „Тешел“

Реф. №: Реф. № 16ИП – Р60А044

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9055503


Електронна преписка:Дата на обявяване:
ОБЯВА18.08.2016 г.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ18.08.2016 г.
Приложение_№118.08.2016 г.
Приложение_№218.08.2016 г.
Приложение_№318.08.2016 г.
Приложение_№418.08.2016 г.
Приложение_№518.08.2016 г.
Приложение_№618.08.2016 г.
Приложение_№7 технически паспорт18.08.2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК10.09.2016 г.
Протокол10.10.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2