Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Наименование: Реконструкция на помещението на затворните съоръжения на водовземна кула на Главна напорна деривация (ГНД) за ВЕЦ „Тешел“

Реф. №: Реф. № 16ИП – Р60А044

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9055503


Електронна преписка:Дата на обявяване:
ОБЯВА18.08.2016 г.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ18.08.2016 г.
Приложение_№118.08.2016 г.
Приложение_№218.08.2016 г.
Приложение_№318.08.2016 г.
Приложение_№418.08.2016 г.
Приложение_№518.08.2016 г.
Приложение_№618.08.2016 г.
Приложение_№7 технически паспорт18.08.2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК10.09.2016 г.
Протокол10.10.2016 г.