Покана

Наименование: Ремонт на таблен затвор на водовземането за ВЕЦ „Кокаляне” – проектиране и изпълнение

Реф. №: 16РП-460А045


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана17.08.2016 г.
Протокол29.08.2016 г.
Договор04.10.2016 г.