Събиране на оферти с обява

Наименование: "Осигуряване на самолетни билети и хотелски настанявания при служебни пътувания в страната и чужбина на служителите от НЕК ЕАД и нейните поделения"

Реф. №: 16ТП-А19А062

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9055846


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява26.08.2016 г.
Условия за участие26.08.2016 г.
Протокол28.09.2016 г.
Договор11.10.2016 г.