Събиране на оферти с обява

Наименование: "Доставка на природен газ за нуждите на ПОК "Енерго" - Пампорово"

Реф. №: 16ТП-490А002

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9053906


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява28.06.2016 г.
Условия за участие28.06.2016 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти15.07.2016 г.
Протокол21.07.2016 г.
Договор18.08.2016 г.