Събиране на оферти с обява

Наименование: Доставка и монтаж на автоматизирана система за измерване на ниво на язовир "Белмекен"

Реф. №: 16ИП-А60А031

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9053928


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява15.06.2016 г.
Условия за участие15.06.2016 г.
Разяснения17.06.2016 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти28.06.2016 г.
Протокол27.07.2016 г.