Събиране на оферти с обява

Наименование: "СМР по инжектиране на водни кули в две обособени позиции:
Обособена позиция 1 – "Ремонт на водна кула "Белмекен" – отстраняване на течове между коти 1901 и 1911, горна камера и покрив";
Обособена позиция 2 – "Запълване на каверни зад облицовката на шахта "Змеица"

Реф. №: 16РП-260А030

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9053626


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява14.06.2016 г.
Условия за участие14.06.2016 г.
Протокол15.07.2016 г.
Договор - ОП 229.07.2016 г.
Договор ОП 112.08.2016 г.