Архив 2010-2013


27.12.2011 г.
Oткрита процедура с предмет: „Доставка на 3+2 броя силови трансформатори 110 кV”, реф. № ТС 1108168.


24.12.2011 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “П/ст “Силистра“ 110/20кV – реконструкция и разширение на ОРУ 110кV “, ТС 1100043.


23.12.2011 г.
Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Доставка на 2 броя трифазни блочни трансформатори 2 000 kVA, 21± 2х2,5% / 6,3 kV, предназначени за работа в блок с ХГ-2 и ХГ-3 във ВЕЦ „Тъжа”.23.12.2011 г.
Покана за участие в процедура за възлагане на поръчка, чрез събиране на не по-малко от три оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, с обект:
"Почистване, заснемане и изготвяне на техническо решение за възстановяване решетките на ОИ на язовирна стена Кърджали", реф. No. 1106099


22.12.2011 г.
Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Проектиране, изработка и доставка на табла с релейни защити за блокове генератор - трансформатор и изводи във ВЕЦ "Тъжа", реф. № ТС 1100120


21.12.2011 г.
ПОКАНА
Избор на купувачи на електрическа енергия предназначена за износ за периода 1.1.2012 - 31.1.2012.
Реф. № TЕ-1112034


20.12.2011 г.
Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Доставка на три комплекта графитни сегменти за уплътненията на турбинните валове от помпо/турбините на агрегатите в ПАВЕЦ


19.12.2011 г.
Документация за участие в процедура за избор на изпълнител чрез събиране на не по-малко от 3 оферти, които да съдържат техническо и финансово предложение за изпълнение на поръчка с обект:
„Ремонт на затворен орган във водна кула на основния изпускател на язовирна стена „Скалица“, язовирен район „Овчарица“.


16.12.2011 г.
Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка, с предмет: „Отводняване и осушаване на тунела към апаратна камера на ВЕЦ „Белмекен”, реф. № ТС 1107164.


14.12.2011 г.
Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Рехабилитация на противопожарно и техническо водоснабдяване във вентилни станции № 1 и № 2 в ПАВЕЦ "Чаира”, реф. № ТС 1108061


13.12.2011 г.
ПОКАНА Избор на купувачи на електрическа енергия предназначена за износ за периода 1.1.2012 - 31.3.2012.
Реф. № TЕ-1132032


13.12.2011 г.
Откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка, с предмет: “Доставка на прекъсвачи 6,3 кV и 20 кV за ВЕЦ „Сестримо”, ВЕЦ „Мала църква” и ВЕЦ „Бели Искър”, реф. № ТС 1105139


09.12.2011 г.
ПОКАНА Избор на купувачи на електрическа енергия предназначена за износ за периода 1.1.2012 - 30.6.2012.
Реф. № TЕ-1132031


08.12.2011 г.
ПОКАНА за участие в процедура за възлагане на поръчка чрез събиране на не по-малко от три оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, с обект: Доставка на един брой моторна шейна за Предприятие”Язовири и каскади”, Реф. № ТС 1109177


07.12.2011 г.
Покана за участие в конкурс по оферти на основание чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП с предмет: “Основен ремонт на водоземна кула, решетки и саваци по работен проект – част Машинна на ВЕЦ «Тополница»”, реф. № ТС-1104141.


02.12.2011 г.
Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Ремонт на силов трансформатор 5600 кVА".


02.12.2011 г.
Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Доставка на товароподемна платформа", реф. № ТС 1101146


01.12.2011 г.
“Изготвяне на инвестиционен проект за обезпечаване на общата устойчивост на сградата на ВЕЦ “Момина клисура” в надлъжно и напречно направление и възстановяване монолитността на бетона нa покривната u конструкция”, РЕФ. № ТС 1109169


30.11.2011 г.
Тръжни документи за избор на купувачи на електрическа енергия предназначена за износ за периода: от 1 януари 2012г. до 31 декември 2012г., реф. No. TE-1132030


29.11.2011 г.
Покана за участие в процедура за възлагане на поръчка чрез събиране на не по-малко от три оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, с обект: „Специализирана подкрепа и методологическа помощ при процеса на внедряване и интеграция на автоматизирано решение за управление на риска и одитната дейност в НЕК ЕАД”, реф. № ТС 1107170


25.11.2011 г.
Тръжни документи за избор на купувачи на електрическа енергия предназначена за износ за периода: от 1 януари 2012г. до 31 декември 2012г., реф. No. TE-1132029


24.11.2011 г.
Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж и офис обзавеждане за конферентен център ПОК ”ЕНЕРГО”- Пампорово", Реф. № ТС 1109158


24.11.2011 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи и издаване на технически паспорт на строежа в три лота: ЛОТ1: п/ст”Маяк”110/20kV ; ЛОТ2: п/ст “Златица“ 400/110кV – рехабилитация; ЛОТ3: п/ст “Каварна“ 110/20 кV - реконструкция 110 кV”, реф. № ТС 1107124.


24.11.2011 г.
Покана за участие на упълномощени представители, да присъстват при отварянето на финансовите предложения, постъпили по открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обект: "Доставка на лични предпазни средства (ЛПС) и знаци по безопасност (табели), чрез периодични поръчки за нуждите на Централно управление, предприятията и клоновете на НЕК ЕАД", в пет лота, с реф. № ТС1108102


22.11.2011 г.
Покана за участие в процедура за възлагане на поръчка, чрез събиране на не по-малко от три оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, с предмет: "Подмяна на два броя клиновидни шибри на напорните тръбопроводи във ВЕЦ Бояна", реф. No. TC 1102153.


17.11.2011 г.
Покана за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Подмяна на съществуващо м.з. въже тип С-70 с ново, тип OPGW по ВЛ 400kV п/ст "Добруджа" - п/ст "Варна" (Флагман), съгласно техническо задание.


16.11.2011 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Допълнително доброволно здравно осигуряване на служители на НЕК ЕАД

16.11.2011 г.
Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на електрозахранването и електроуправлението на кранове мостови (2 бр.) 50/10 тона, рег. № 0147 и рег. № 0148 в машинна зала на ВЕЦ „Пещера”

16.11.2011 г.
Тръжни документи
за избор на купувачи на електрическа енергия, предназначена за износ за периода: от 1 декември 2011 г. до 31 декември 2011 г., реф. No. ТЕ-1112026


15.11.2011 г.
Отварянето на ценовите предложения по открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на акумулаторни батерии и токоизправители със стабилизатори на напрежение в три лота”:

ЛОТ 1 - Доставка и монтаж на акумулаторна батерия, токоизправител и стабилизатор за обект ВЕЦ "Видима";
ЛОТ 2 – Доставка и монтаж на акумулаторна батерия, токоизправител и стабилизатор за обект ПАВЕЦ "Чаира";
ЛОТ 3 - Доставка и монтаж на акумулаторна батерия 24 V, 200 Аh за обект ПАВЕЦ "Белмекен",
с Реф. № ТС 1108107, ще се проведе на 18.11.2011 г. от 14:00 часа в Централно управление на НЕК ЕАД.


14.11.2011 г.
Покана за участие в процедура за избор на изпълнител на поръчка с предмет: "Реконструкция на съществуващо съоръжение за улавяне на маслата на ОРУ на ПАВЕЦ "Белмекен", реф. № ТС1105150, чрез събиране на не по-малко от три оферти, които съдържат техническо и финансово предложение


11.11.2011 г.
Покана за участие в процедура за възлагане на поръчка чрез събиране на не по-малко от три оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, с предмет: "Ремонти на жилищна сграда на ВЕЦ 'Бояна', разделена на два лота, както следва:
ЛОТ 1 - Ремонт покрива на жилищна сграда на ВЕЦ "Бояна"
ЛОТ 2 - Ремонт стълбищна клетка на жилищна сграда на ВЕЦ "Бояна"


10.11.2011 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на геодезична апаратура за Хидровъзел „Цанков камък”, реф. № ТС1107108


10.11.2011 г.
Уведомяваме Ви, че на 11.11.2011 г. от 14:00 часа в сградата на НЕК ЕАД, ул. „Веслец” № 5, управление „Доставки” ет. 6 ще се отварят финансовите предложения за процедура на договаряне с обявление, по реда на ЗОП с предмет: Изпълнение на СМР на обект Подстанция „Айтос” 110/20 кV – реконструкция и разширение на ОРУ 110 кV, реф. № ТС1107028.


08.11.2011 г.
Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на осветителни тела и апаратура за осветлението на Машинна зала, Генераторен етаж и Турбинен етаж на обект ПАВЕЦ „Чаира”, реф. № ТС 1101152


07.11.2011 г.
Покана за участие в конкурс по оферти на основание чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП с предмет: П/ст “Варна” рехабилитация на ОРУ 400 кV и ново ОРУ 220 кV - Доставка на два броя свързващи кондензатори 220 кV и два броя преградни бобини 1250 А, с възможност за съвместен монтаж на ж.р стойка”


07.11.2011 г.
Покана за участие в процедура за възлагане на поръчка чрез събиране на не по-малко от три оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, с предмет: „Ремонт каменна облицовка фасадите на сградоцентралите на ВЕЦ „Сестримо” и ВЕЦ „Белмекен”, реф. № ТС 1107148


07.11.2011 г.
Покана за представяне на оферта, съдържаща финансово предложение за изработване и доставка на фирмени календари за 2012 година


31.10.2011 г.
Процедура за възлагане на поръчка чрез събиране на не по-малко от три оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, с обект: „Реконструкция сграда на ВЕЦ “Видима”, реф. № ТС 1101127;


26.10.2011 г.
Покана за присъствие на отваряне на "Предлагана цена" на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 332 броя високоволтови свързващи кондензатори за 110 кV", реф. № ТС 1107040.

 


25.10.2011 г.
Процедура за възлагане на поръчка, с обект:"Ремонтни, бояджийски работи и смяна дограма в отделни помещения на сградоцентралата на ПАВЕЦ "Белмекен", реф.TC 1102143


07.10.2011 г.
Процедура за възлагане на поръчка, с обект:"Уплътняване на пукнатини в монтажния бетон на стационарния контур на бързопадащия савак и възстановяване на скъсана панцеровка на НТ на ХГ-2 във ВЕЦ "Кърджали", реф. No.ТС 1108094


05.10.2011 г.
Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Доставка на лични предпазни средства (ЛПС) и знаци по безопасност (табели), чрез периодични поръчки за нуждите на централно управление, предприятията и клоновете на НЕК ЕАД", Реф. No ТС 1108102


04.10.2011 г.
Процедура за възлагане на поръчка с предмет: "Закупуване и внедряване на софтуер за управление на риска и одитната дейност в НЕК ЕАД"


30.09.2011 г.
Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на акумулаторни батерии и токоизправители със стабилизатори на напрежение", Реф. No ТС 1108107

Решение
Обявление
Документация


20.09.2011 г.
Покана за участие в избора на изпълнител за поръчка, с обект: "Изграждане на оптична свързаност между Апаратна камера и ВЕЦ "Алеко"", реф.№ ТС 1108115 .

Техническо задание
Техническа оферта
Ценова оферта
Таблица на доставките и СМР дейностите
Административни сведения
Договор
Декларация за направен оглед на обекта
Декларация за съгласие за участие като подизпълните
Банкова гаранция за участие
Банкова гаранция за изпълнение


14.09.2011 г.
Процедура за избор на изпълнител на поръчка с обект "Нанасяне на АКП по преливни клапи и щитове на язовирна стена 'Кърджали'", реф. No. ТС1101116


03.09.2011 г.
Покана за участие в процедура за възлагане на поръчка чрез събиране на не по-малко от три оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, с обект: "Доставка и изграждане на понтон за лодки за язовир Доспат", реф. № ТС 1101089, и приложенията към нея.
Prilojenie.doc
img031.pdf


01.09.2011 г.
Допълнителна информация към Документацията за участие в процедура реф. № ТС 1107040, неразделна част от нея.
Answer_1.pdf
Answers.pdf
Notif.pdf


01.09.2011 г.
Покана за участие в процедура за възлагане на поръчка чрез събиране на не по-малко от три оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, с обект: „Нанасяне на АКП по преливни клапи и щитове на язовирна стена „Кърджали“, Реф. № ТС 1101116

Приложения


31.08.2011 г.
Покана за участие в процедура за възлагане на поръчка чрез събиране на не по-малко от три оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, с обект: “Ремонт и възстановяване на сегментни затвори язовир „Въча”, яз. район „Въча“, реф. № ТС 1101103

Приложения


17.08.2011 г.
Отварянето на ценовите предложения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР на обект: “П/ст „Славейков” 110/20 кV – реконструкция ОРУ 110 кV”, реф. № ТС1101042, ще се проведе на 18.08.2011 г. от 14:00 часа в Централно управление на НЕК ЕАД.


09.08.2011 г.
Отварянето на Ценовите оферти по открита процедура с предмет: “Реконструкция на съществуваща ВЛ 220 кV “Розовец” за присъединяване на ТЕЦ “АЕS-3C Mарица изток-1” към електроенергийната система /ЕЕС/ на напрежение 400 кV – инженеринг”, реф. №ТС1104017. ще се проведе от 14:00 часа на 10.08.2011 год.


04.08.2011 г.
Покана за представяне на оферта за: „Ремонт питейно водохващане и водопровод за административна сграда „Белмекен”,язовирен район „Чаира”, реф. № ТС 1107093 и приложения към нея.
Приложения


02.08.2011 г.
Отварянето на Ценовите оферти по открита процедура с предмет: „Изпълнение на СМР на обект ВЛ 110 kV от п/ст Айтос до п/ст Сл. бряг Запад”, ТС-1100016 ще се проведе от 10:00 часа на 03.08.2011 г.

ЕМУ АД


29.07.2011 г.
Открита процедура с предмет: „Доставка на 332 броя високоволтови свързващи кондензатори за 110 kV”, реф. № TC 1107040.