Прозрачност на пазара - архив

2023-03-16

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

25.03.2022÷31.12.2023

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷31.12.2023

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷31.12.2023

Извеждане за ревизия

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

07.04.2022÷31.12.2023

Рехабилитация

ПАВЕЦ

Белмекен

ХА №5

75

55

27.02.2023÷31.12.2023

Рехабилитация

Сестримо

ХГ №1

120

 

13.03.2023÷13.11.2023

Текущ ремонт

Момина клисура

ХГ №2

60

 

06.03.2023÷31.03.2023

 

2023-02-27

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

25.03.2022÷31.12.2023

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷31.12.2023

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷31.12.2023

Извеждане за ревизия

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

07.04.2022÷31.12.2023

Рехабилитация

ПАВЕЦ

Белмекен

ХА №5

75

55

27.02.2023÷31.12.2023

 

2022-12-29

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

25.03.2022÷31.12.2023

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷31.12.2023

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷31.12.2023

Извеждане за ревизия

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

07.04.2022÷31.12.2023

 

2022-11-07

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

25.03.2022÷31.12.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷31.12.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷31.12.2022

Предавариен ремонт на спирална камера и проточната част на турбината

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

07.04.2022÷31.12.2022

Оглед на водовземна и водна кули. Почистване на релсов път, уплътняване на ремонтен затвор и оглед на ГНД. Лепене на геомембрана на изравнител „Алеко“, огледи на СНД и главен безнапорен тунел „Алеко“.

ВЕЦ Пещера

ХА №1,2,3,4,5

136

 

21.10.2022÷07.11.2022

 

2022-11-04

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА №1

75

52

07.11.2021÷31.12.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

25.03.2022÷31.12.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷31.12.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷31.12.2022

Предавариен ремонт на спирална камера и проточната част на турбината

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

07.04.2022÷31.12.2022

Оглед на водовземна и водна кули. Почистване на релсов път, уплътняване на ремонтен затвор и оглед на ГНД. Лепене на геомембрана на изравнител „Алеко“, огледи на СНД и главен безнапорен тунел „Алеко“.

ВЕЦ Пещера

ХА №1,2,3,4,5

136

 

21.10.2022÷07.11.2022

 

2022-10-20

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА №2

75

 

15.02.2021÷31.10.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

25.03.2022÷31.12.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷31.12.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷31.12.2022

Предавариен ремонт на спирална камера и проточната част на турбината

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

07.04.2022÷31.12.2022

Оглед на водовземна и водна кули. Почистване на релсов път, уплътняване на ремонтен затвор и оглед на ГНД. Лепене на геомембрана на изравнител „Алеко“, огледи на СНД и главен безнапорен тунел „Алеко“.

ВЕЦ Пещера

ХА №1,2,3,4,5

136

 

21.10.2022÷07.11.2022

 

2022-10-06

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА №2

75

 

15.02.2021÷31.10.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

25.03.2022÷31.12.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷31.12.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷31.12.2022

Предавариен ремонт на спирална камера и проточната част на турбината

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

07.04.2022÷31.12.2022

 

2022-09-27

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА №2

75

 

15.02.2021÷31.10.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

25.03.2022÷31.12.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷31.12.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷31.12.2022

Предавариен ремонт на спирална камера и проточната част на турбината

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

07.04.2022÷31.12.2022

Подмяна дюзи

ВЕЦ Сестримо

ХГ №2

120

 

02.08.2022÷30.09.2022

Подмяна на уплътнение на шибър.

ВЕЦ Момина клисура

ХГ №1, ХГ №2

120

 

19.08.2022÷21.10.2022

Ограничение поради ремонт на ВЕЦ Момина клисура

ВЕЦ Сестримо

ХГ №1, ХГ №2

150

 

19.08.2022÷21.10.2022

Възстановителни работи в турбинна шахта

ПАВЕЦ Белмекен

ХА №3

75

 

05.09.2022÷30.09.2022

 

2022-09-02

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА №2

75

 

15.02.2021÷03.10.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

25.03.2022÷31.12.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷31.12.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷31.12.2022

Предавариен ремонт на спирална камера и проточната част на турбината

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

07.04.2022÷31.12.2022

Подмяна дюзи

ВЕЦ Сестримо

ХГ №2

120

 

02.08.2022÷30.09.2022

Текущ ремонт

ВЕЦ Момина клисура

ХГ №1

60

 

29.08.2022÷16.09.2022

Подмяна на уплътнение на шибър.

ВЕЦ Момина клисура

ХГ №1, ХГ №2

120

 

19.08.2022÷21.10.2022

Ограничение поради ремонт на ВЕЦ Момина клисура

ВЕЦ Сестримо

ХГ №1, ХГ №2

150

 

19.08.2022÷21.10.2022

Възстановителни работи в турбинна шахта

ПАВЕЦ Белмекен

ХА №3

75

 

05.09.2022÷30.09.2022

 

2022-08-26

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА №2

75

 

15.02.2021÷03.10.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

25.03.2022÷31.12.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷31.12.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷31.12.2022

Предавариен ремонт на спирална камера и проточната част на турбината

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

07.04.2022÷31.12.2022

Подмяна дюзи

ВЕЦ Сестримо

ХГ №2

120

 

02.08.2022÷30.09.2022

Текущ ремонт

ВЕЦ Момина клисура

ХГ №1

60

 

29.08.2022÷16.09.2022

Подмяна на уплътнение на шибър.

ВЕЦ Момина клисура

ХГ №1, ХГ №2

120

 

19.08.2022÷21.10.2022

Ограничение поради ремонт на ВЕЦ Момина клисура

ВЕЦ Сестримо

ХГ №1, ХГ №2

150

 

19.08.2022÷21.10.2022

 

2022-08-19

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№2

75

 

15.02.2021÷31.07.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

25.03.2022÷31.12.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷31.12.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷31.12.2022

Предавариен ремонт на спирална камера и проточната част на турбината.

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

07.04.2022÷31.08.2022

Подмяна на уплътнение на шибър.

ВЕЦ Момина клисура

ХГ №1, ХГ №2

124

 

19.08.2022÷21.10.2022

Ограничение поради ремонт на ВЕЦ Момина клисура

ВЕЦ Сестримо

ХГ №1, ХГ №2

150

 

19.08.2022÷21.10.2022

 

2022-08-02

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА №2

75

 

15.02.2021÷03.10.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

25.03.2022÷31.12.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷31.12.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷31.12.2022

Предавариен ремонт на спирална камера и проточната част на турбината

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

07.04.2022÷31.08.2022

Преработка на масло в турбинен регулатор

ВЕЦ Сестримо

ХГ №2

120

 

13.07.2022÷03.08.2022

Подмяна дюзи

ВЕЦ Сестримо

ХГ №2

120

 

02.08.2022÷30.09.2022

Текущ ремонт

ВЕЦ Момина клисура

ХГ №2

60

 

02.08.2022÷26.08.2022

 

2022-07-26

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№2

75

 

15.02.2021÷03.10.2022

Поддръжка

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№3

75

 

04.07.2021÷29.07.2022

Поддръжка

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№4

75

 

04.07.2021÷29.07.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

25.03.2022÷31.12.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷31.12.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷31.12.2022

Предавариен ремонт на спирална камера и проточната част на турбината.

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

07.04.2022÷31.08.2022

Преработка на масло в турбинен регулатор.

ВЕЦ Сестримо

ХГ №2

120

 

13.07.2022÷03.08.2022

 

2022-07-14

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Поддръжка

ВЕЦ Сестримо

ХА№2

120

 

13.07.2021÷20.07.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№2

75

 

15.02.2021÷31.07.2022

Поддръжка

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№3

75

 

04.07.2021÷29.07.2022

Поддръжка

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№4

75

 

04.07.2021÷29.07.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

25.03.2022÷31.12.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷31.12.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷31.12.2022

Предавариен ремонт на спирална камера и проточната част на турбината.

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

07.04.2022÷20.07.2022

 

2022-07-04

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА №2

75

 

15.02.2021÷31.07.2022

Поддръжка

ПАВЕЦ Белмекен

ХА №3

75

 

04.07.2021÷29.07.2022

Поддръжка

ПАВЕЦ Белмекен

ХА №4

75

 

04.07.2021÷29.07.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

25.03.2022÷31.12.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷31.12.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷31.12.2022

Предавариен ремонт на спирална камера и проточната част на турбината.

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

07.04.2022÷20.07.2022

 

2022-06-22

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№2

75

 

15.02.2021÷31.07.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

25.03.2022÷31.12.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷31.12.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷31.12.2022

Предавариен ремонт на спирална камера и проточната част на турбината.

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

07.04.2022÷20.07.2022

 

2022-06-17

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№2

75

 

15.02.2021÷31.07.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

25.03.2022÷04.07.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷30.06.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷30.06.2022

Предавариен ремонт на спирална камера и проточната част на турбината.

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

07.04.2022÷20.07.2022

 

2022-05-19

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№1

75

52

19.07.2021÷31.05.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№2

75

 

15.02.2021÷31.07.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

25.03.2022÷04.07.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷30.06.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷30.06.2022

Предавариен ремонт на спирална камера и проточната част на турбината.

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

07.04.2022÷20.07.2022

Подмяна уплътнение на сферичен шибър.

ВЕЦ Сестримо

ХГ №1

120

 

17.05.2022÷23.05.2022

 

2022-05-16

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№1

75

52

19.07.2021÷31.05.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№2

75

 

15.02.2021÷31.07.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

25.03.2022÷04.07.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷30.06.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷30.06.2022

Предавариен ремонт на спирална камера и проточната част на турбината.

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

07.04.2022÷20.07.2022

Подмяна уплътнение на сферичен шибър.

ВЕЦ Сестримо

ХГ №1

120

 

17.05.2022÷19.05.2022

 

2022-05-03

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№1

75

52

19.07.2021÷31.05.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№2

75

 

15.02.2021÷31.07.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

25.03.2022÷04.07.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷30.06.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷30.06.2022

Предавариен ремонт на спирална камера и проточната част на турбината.

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

07.04.2022÷20.07.2022

 

2022-04-29

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№1

75

52

19.07.2021÷31.05.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№2

75

 

15.02.2021÷31.07.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

25.03.2022÷04.07.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷03.05.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷30.06.2022

Предавариен ремонт на спирална камера и проточната част на турбината.

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

07.04.2022÷20.07.2022

 

2022-04-21

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№1

75

52

19.07.2021÷30.04.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№2

75

 

15.02.2021÷31.07.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

25.03.2022÷04.07.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷03.05.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷30.06.2022

Ревизия на спирална камера

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

07.04.2022÷20.07.2022

Ремонтни дейности от Напоителни системи

Пещера

ХГ №1

ХГ №2; ХГ №3

ХГ №4; ХГ №5

136

 

18.04.2022÷23.04.2022

 

2022-04-18

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№1

75

52

19.07.2021÷30.04.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№2

75

 

15.02.2021÷31.07.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

25.03.2022÷04.07.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷03.05.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷30.06.2022

Ревизия на спирална камера

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

07.04.2022÷21.04.2022

Ремонтни дейности от Напоителни системи

Пещера

ХГ №1

ХГ №2; ХГ №3

ХГ №4; ХГ №5

136

 

18.04.2022÷23.04.2022

 

2022-04-14

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№1

75

52

19.07.2021÷30.04.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№2

75

 

15.02.2021÷31.07.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

25.03.2022÷04.07.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷03.05.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷30.06.2022

Ревизия на спирална камера

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

07.04.2022÷21.04.2022

 

2022-04-11

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№1

75

52

19.07.2021÷31.03.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷25.03.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷03.04.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷30.06.2022

Подмяна дюзи

Сестримо

ХА №2

120

0

15.02.2022÷08.03.2022

Ревизия спирална камера

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

11.04.2022÷15.04.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА №2

75

0

14.02.2022÷31.07.2022

 

2022-04-08

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№1

75

52

19.07.2021÷30.04.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№2

75

 

15.02.2021÷31.07.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

25.03.2022÷04.07.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷03.05.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷30.06.2022

Ревизия на спирална камера

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

07.04.2022÷11.04.2022

 

2022-04-04

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№1

75

52

19.07.2021÷30.04.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№2

75

 

15.02.2021÷31.07.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

25.03.2022÷04.07.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷03.05.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷30.06.2022

 

2022-04-01

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№1

75

52

19.07.2021÷30.04.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№2

75

 

15.02.2021÷31.07.2022

Авария

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

25.03.2022÷25.04.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷03.04.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷30.06.2022

 

2022-03-25

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№1

75

52

19.07.2021÷31.03.2022

Авария

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

25.03.2022÷25.04.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷03.04.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷30.06.2022

 

2022-02-28

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№1

75

52

19.07.2021÷31.03.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷25.03.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷03.04.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷30.06.2022

Подмяна дюзи

Сестримо

ХА №2

120

0

15.02.2022÷08.03.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА №2

75

0

14.02.2022÷31.07.2022

 

2022-02-15

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№1

75

52

19.07.2021÷31.03.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷28.02.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷03.04.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷30.06.2022

Подмяна дюзи

Сестримо

ХА №2

120

0

15.02.2022÷08.03.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА №2

75

0

14.02.2022÷31.07.2022

 

2022-02-07

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№1

75

52

19.07.2021÷31.03.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷28.02.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷03.04.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷30.06.2022

 

2022-01-04

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№1

75

52

19.07.2021÷15.03.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷06.02.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷03.04.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷30.06.2021

 

2021-11-30

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№1

75

52

19.07.2021÷28.02.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷31.12.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷31.12.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷31.12.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2

120

-

22.07.2019÷05.12.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Момина клисура

ХА №1

60

-

26.10.2020÷05.12.2021

 

2021-11-19

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№1

75

52

19.07.2021÷28.02.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷31.12.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷31.12.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷31.12.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2

120

-

22.07.2019÷30.11.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Момина клисура

ХА №1

60

-

26.10.2020÷30.11.2021

 

2021-11-08

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА №1

75

52

19.07.2021÷28.02.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷31.12.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷31.12.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷31.12.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2

120

-

22.07.2019÷15.11.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Момина клисура

ХА №1

60

-

26.10.2020÷19.11.2021

Монтаж на нов общостанционен контролер във ВЕЦ Алеко

ВЕЦ Пещера

ХА №1,2,3,4,5

136

-

01.11.2021÷12.11.2021

Подмяна на дюза №3

ПАВЕЦ Белмекен

ХА №4

75

-

08.11.2021÷20.11.2021

 

2021-11-01

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№1

75

52

19.07.2021÷28.02.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷31.12.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷31.12.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷31.12.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2

120

-

22.07.2019÷15.11.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Момина клисура

ХА №1

60

-

26.10.2020÷19.11.2021

Монтаж на нов общостанционен контролер във ВЕЦ Алеко

ВЕЦ Пещера

ХА №1,2,3,4,5

136

-

01.11.2021÷12.11.2021

 

2021-10-29

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№1

75

52

19.07.2021÷28.02.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷31.12.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷31.12.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷31.12.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2

120

-

22.07.2019÷15.11.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Момина клисура

ХА №1

60

-

26.10.2020÷19.11.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Момина клисура

ХА №2

60

-

17.08.2021÷01.11.2021

Монтаж на нов общостанционен контролер във ВЕЦ Алеко

ВЕЦ Пещера

ХА №1,2,3,4,5

136

-

01.11.2021÷12.11.2021

 

2021-09-30

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№1

75

52

19.07.2021÷28.02.2022

Рехабилитация

ВЕЦ Момина клисура

ХА №1

60

-

26.10.2020÷30.10.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷30.10.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷30.11.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷31.12.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2

120

-

22.07.2019÷15.11.2021

 

2021-09-01

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№1

75

52

19.07.2021÷28.02.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№4

75

0

31.10.2018÷27.09.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА №3

75

-

22.07.2019÷15.10.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Момина клисура

ХА №1

60

-

26.10.2020÷30.10.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Момина клисура

ХА №2

60

-

17.08.2020÷21.10.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷30.10.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷30.11.2021

Непредвидено събитие

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

06.08.2021÷31.10.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2

120

-

22.07.2019÷15.11.2021

 

2021-08-17

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№1

75

52

19.07.2021÷28.02.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№4

75

0

31.10.2018÷27.09.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА №3

75

-

22.07.2019÷15.10.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Момина клисура

ХА №1

60

-

26.10.2020÷30.10.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Момина клисура

ХА №2

60

-

17.08.2020÷21.10.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷30.10.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷30.11.2021

Непредвидено събитие

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

06.08.2021÷30.08.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2

120

-

22.07.2019÷15.11.2021

 

2021-08-09

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№1

75

52

19.07.2021÷28.02.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№4

75

0

31.10.2018÷27.09.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА №3

75

-

22.07.2019÷15.10.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Момина клисура

ХА №1

60

-

26.10.2020÷30.10.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷30.10.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷30.11.2021

Непредвидено събитие

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

06.08.2021÷30.08.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2

120

-

22.07.2019÷15.11.2021

 

2021-08-06

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№1

75

52

19.07.2021÷28.02.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№4

75

0

31.10.2018÷27.09.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА №3

75

-

22.07.2019÷15.10.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Момина клисура

ХА №1

60

-

26.10.2020÷30.10.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷30.10.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷30.11.2021

Авария

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

06.08.2021÷09.08.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2

120

-

22.07.2019÷15.11.2021

 

2021-07-19

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№1

75

52

19.07.2021÷31.12.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№4

75

0

31.10.2018÷31.07.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2

120

-

22.07.2019÷31.07.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Момина клисура

ХА №1

60

-

26.10.2020÷30.10.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷30.10.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷30.11.2021

 

2021-07-05

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№3

75

0

31.10.2018÷31.07.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№4

75

0

31.10.2018÷31.07.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2

120

-

22.07.2019÷31.07.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Момина клисура

ХА №1

60

-

26.10.2020÷30.10.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷30.10.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷30.11.2021

 

2021-05-12

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№3

75

0

31.10.2018÷30.06.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№4

75

0

31.10.2018÷30.06.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2

120

-

22.07.2019÷30.06.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Момина клисура

ХА №1

60

-

26.10.2020÷30.10.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷14.07.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷30.11.2021

 

2021-04-23

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№3

75

0

31.10.2018÷14.05.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№4

75

0

31.10.2018÷31.05.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2

120

-

22.07.2019÷31.05.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Момина клисура

ХА №1

60

-

26.10.2020÷30.10.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷14.07.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷30.11.2021

 

2021-04-13

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№3

75

0

31.10.2018÷14.05.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№4

75

0

31.10.2018÷30.04.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2

120

-

22.07.2019÷31.05.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Момина клисура

ХА №1

60

-

26.10.2020÷30.10.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷14.07.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷30.11.2021

 

2021-04-12

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№3

75

0

31.10.2018÷14.05.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№4

75

0

31.10.2018÷30.04.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2

120

-

22.07.2019÷31.05.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Момина клисура

ХА №1

60

-

26.10.2020÷30.10.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷15.05.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷30.11.2021

 

2021-02-17

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№3

75

0

31.10.2018÷16.04.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№4

75

0

31.10.2018÷31.03.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2

120

-

22.07.2019÷27.03.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Момина клисура

ХА №1

60

-

26.10.2020÷30.10.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷15.05.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷30.11.2021

 

2021-01-27

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№3

75

0

31.10.2018÷01.03.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№4

75

0

31.10.2018÷01.03.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2

120

-

22.07.2019÷27.03.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Момина клисура

ХА №1

60

-

26.10.2020÷30.10.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷15.05.2021

 

2020-09-01

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ВЕЦ Момина клисура

ХА №2

60

-

10.02.2020÷07.10.2020

Рехабилитация

ВЕЦ Момина клисура

ХА №1

60

-

15.08.2020÷27.09.2020

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷31.12.2020

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2

120

-

22.07.2019÷31.12.2020

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №1

30

-

15.08.2020÷27.09.2020

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№3

75

0

31.10.2018÷31.12.2020

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№4

75

0

31.10.2018÷31.12.2020

Текущ ремонт

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№1

75

0

27.8.2020÷11.09.2020

 

2020-08-06

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ВЕЦ Момина клисура

ХА №2

60

-

10.02.2020÷07.10.2020

Рехабилитация

ВЕЦ Момина клисура

ХА №1

60

-

15.08.2020÷27.09.2020

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷31.12.2020

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2

120

-

22.07.2019÷31.12.2020

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №1

30

-

15.08.2020÷27.09.2020

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№3

75

0

31.10.2018÷31.12.2020

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№4

75

0

31.10.2018÷31.12.2020

 

2020-04-30

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Планови дейности

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№1, №2, №5

225

104

28.01.2020÷29.01.2020

Планови дейности

ВЕЦ Сестримо

ХА№1

120

-

28.01.2020÷29.01.2020

Рехабилитация

ВЕЦ Момина клисура

ХА№1; ХА№2

120

-

10.02.2020÷10.04.2020

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷21.09.2020

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2

120

-

22.07.2019÷22.11.2020

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№3

75

0

31.10.2018÷30.06.2020

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№4

75

0

31.10.2018÷30.06.2020

Инспекция

ПАВЕЦ Чаира

ХА № 2

216

198

30.04.2020÷02.05.2020

 

2020-01-27

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Планови дейности

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№1, №2, №5

225

104

28.01.2020÷29.01.2020

Планови дейности

ВЕЦ Сестримо

ХА№1

120

-

28.01.2020÷29.01.2020

Рехабилитация

ВЕЦ Момина клисура

ХА№1; ХА№2

120

-

10.02.2020÷10.04.2020

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷21.09.2020

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2

120

-

22.07.2019÷22.11.2020

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№3

75

0

31.10.2018÷30.06.2020

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№4

75

0

31.10.2018÷30.06.2020

 

2019-11-20

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Планов ремонт на СТ2

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

14.10.2019÷18.10.2019

Рехабилитация

ВЕЦ

ХА №2

62

-

01.01.2019÷25.10.2019

М. Клисура

Планов ремонт на СТ5

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№5

75

52

01.10.2019÷02.11.2019

Планов ремонт

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

09.09.2019÷29.11.2019

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№3; ХА№4;

150

0

31.10.2018÷31.01.2020

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2/1

120

-

22.07.2019÷22.11.2020

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷19.04.2020

Регулиране на обратна връзка

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

07.11.2019÷07.11.2019

09:00 – 15:00

Сезонна профилактика

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

20.11.2019÷20.11.2019

08:30 – 16:00

Сезонна профилактика

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

21.11.2019÷21.11.2019

09:30 – 15:00

 

2019-11-19

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Планов ремонт на СТ2

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

14.10.2019÷18.10.2019

Рехабилитация

ВЕЦ

ХА №2

62

-

01.01.2019÷25.10.2019

М. Клисура

Планов ремонт на СТ5

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№5

75

52

01.10.2019÷02.11.2019

Планов ремонт

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

09.09.2019÷29.11.2019

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№3; ХА№4;

150

0

31.10.2018÷31.01.2020

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2/1

120

-

22.07.2019÷22.11.2020

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷19.04.2020

Регулиране на обратна връзка

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

07.11.2019÷07.11.2019

09:00 – 15:00

Сезонна профилактика

ПАВЕЦ Чаира   

ХА №2 

216

198

20.11.2019÷20.11.2019

08:30 – 16:00

 

2019-11-06

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Планов ремонт на СТ2

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

14.10.2019÷18.10.2019

Рехабилитация

ВЕЦ

ХА №2

62

-

01.01.2019÷25.10.2019

М. Клисура

Планов ремонт на СТ5

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№5

75

52

01.10.2019÷02.11.2019

Планов ремонт

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

09.09.2019÷29.11.2019

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№3; ХА№4;

150

0

31.10.2018÷31.01.2020

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2/1

120

-

22.07.2019÷22.11.2020

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷19.04.2020

Регулиране на обратна връзка

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

07.11.2019÷07.11.2019

09:00 – 15:00

 

2019-10-14

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Планов ремонт на СТ2

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

14.10.2019÷18.10.2019

Рехабилитация

ВЕЦ

М. Клисура

ХА №2

62

-

01.01.2019÷25.10.2019

Планов ремонт на СТ5

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№5

75

52

01.10.2019÷02.11.2019

Планов ремонт

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

09.09.2019÷29.11.2019

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№3; ХА№4;

150

0

31.10.2018÷31.01.2020

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2/1

120

-

22.07.2019÷22.11.2020

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷19.04.2020

 

2019-10-07

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Планов ремонт

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

07.10.2019÷11.10.2019

Рехабилитация

ВЕЦ

М. Клисура

ХА №2

62

-

01.01.2019÷25.10.2019

Планов ремонт на СТ5

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№5

75

52

01.10.2019÷02.11.2019

Планов ремонт

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

09.09.2019÷29.11.2019

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№3; ХА№4;

150

0

31.10.2018÷31.01.2020

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2/1

120

-

22.07.2019÷22.11.2020

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷19.04.2020

 

2019-09-19

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ВЕЦ

М. Клисура

ХА №2

62

 

01.01.2019÷25.10.2019

Планов ремонт

ВЕЦ

М. Клисура

ХА №1

62

 

19.09.2019/ 09:30 – 17:00

Планов ремонт на СТ5

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№5

75

52

13.09.2019÷04.10.2019

Планов ремонт

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

09.09.2019÷29.11.2019

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№3; ХА№4;

150

0

31.10.2018÷31.01.2020

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2/1

120

-

22.07.2019÷22.11.2020

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷19.04.2020

 

2019-09-16

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Планов ремонт на СТ5

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№5

75

52

13.09.2019÷04.10.2019

Планов ремонт

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

09.09.2019÷29.11.2019

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№3; ХА№4;

150

0

31.10.2018÷31.01.2020

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2/1

120

-

22.07.2019÷22.11.2020

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷19.04.2020

 

2019-08-23

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№3; ХА№4;

150

0

31.10.2018÷31.01.2020

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2/1

120

-

22.07.2019÷22.11.2020

Авариен ремонт

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2;

216

198

17.08.2018÷30.08.2019;

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷19.04.2020

Ремонт

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

10.08.2019÷26.08.2019

 

2019-08-09

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№3; ХА№4;

150

0

01.10.2018÷31.08.2019

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2/1

120

-

22.07.2019÷22.11.2020

Авариен ремонт

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2;

216

198

16.02.2018÷16.08.2019;

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷19.04.2020

Ремонт

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

10.08.2019÷20.08.2019

 

2019-04-05

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№3; ХА№4;

150

0

01.10.2018÷31.08.2019

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2

120

-

01.10.2018÷22.07.2019

Авариен ремонт/

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2;

ХА №4

216;

216

198;

198

16.02.2018÷31.12.2019;

30.03.2019÷30.09.2019

 

 

2019-04-01

Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№3; ХА№4;

150

0

01.10.2018÷31.08.2019

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2

120

-

01.10.2018÷22.07.2019

Авариен ремонт/

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2;

ХА №4

216;

216

198;

198

16.02.2018÷31.12.2019;

30.03.2019÷05.04.2019