Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№3

75

0

31.10.2018÷14.05.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№4

75

0

31.10.2018÷30.04.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2

120

-

22.07.2019÷31.05.2021

Рехабилитация

ВЕЦ Момина клисура

ХА №1

60

-

26.10.2020÷30.10.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷14.07.2021

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷30.11.2021

 

Архив (оторизиран достъп)