Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ВЕЦ Момина клисура

ХА №2

60

-

10.02.2020÷07.10.2020

Рехабилитация

ВЕЦ Момина клисура

ХА №1

60

-

15.08.2020÷27.09.2020

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

30.03.2019÷31.12.2020

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №2

120

-

22.07.2019÷31.12.2020

Рехабилитация

ВЕЦ Сестримо

ХА №1

30

-

15.08.2020÷27.09.2020

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№3

75

0

31.10.2018÷31.12.2020

Рехабилитация

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№4

75

0

31.10.2018÷31.12.2020

Текущ ремонт

ПАВЕЦ Белмекен

ХА№1

75

0

27.8.2020÷11.09.2020

 

Архив (оторизиран достъп)