Събитие

ВЕЦ/ПАВЕЦ

Агрегат

Неразполагаема мощност, MW

Период

Генерираща

Помпена

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №4

216

198

25.03.2022÷31.12.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №3

216

198

12.02.2021÷31.12.2022

Рехабилитация

ПАВЕЦ Чаира

ХА №2

216

198

01.10.2021÷31.12.2022

Предавариен ремонт на спирална камера и проточната част на турбината

ПАВЕЦ Чаира

ХА №1

216

198

07.04.2022÷31.12.2022

Оглед на водовземна и водна кули. Почистване на релсов път, уплътняване на ремонтен затвор и оглед на ГНД. Лепене на геомембрана на изравнител „Алеко“, огледи на СНД и главен безнапорен тунел „Алеко“.

ВЕЦ Пещера

ХА №1,2,3,4,5

136

 

21.10.2022÷07.11.2022

 

Архив (оторизиран достъп)