Обявление за почасова покупка на електрическа енергия за периода от 22 септември до 30 септември, 2016г.