Обявление за почасова покупка на електрическа енергия за периода от 02 септември до 21 септември, 2016г.