Обявление за почасова продажба на електрическа енергия за периода от 01 септември до 30 септември, 2016г.